Category: Bilgi Notları

COVID 19 Salgını ve Türkiye’nin Maliye Politikaları

COVID 19 Salgını ve Türkiye’nin Maliye Politikaları

Yelda Yücel, KEFA[1] Tüm dünyada ülkeler COVID 19 kriziyle baş etmek için çok çeşitli önlem paketleri uyguluyor. Maliye politikalarının kapsamı ve büyüklüğü hükümetlerin mali kapasitelerine, yani kriz dönemlerinde krizin etkilerini gidermeye dönük araçları ve...

COVID-19 Krizi ve Kadın İstihdamı ve İşsizliği

COVID-19 Krizi ve Kadın İstihdamı ve İşsizliği

Seyhan Erdoğdu, KEFA[1] COVID-19 krizinin kadın istihdamı üzerine etkileri ve krize karşı geliştirilen politikaların toplumsal cinsiyet  boyutu  dünyada farklı yönleriyle tartışılmakla birlikte (ILO, 2020a ve2020b; OECD, 2020; UN, 2020; UN Women, 2020) Türkiye’de COVID-19 krizinin...

KORONA Virüs Salgın Günlerinde Hizmet Sektörü

KORONA Virüs Salgın Günlerinde Hizmet Sektörü

Nurcan Özkaplan, KEFA[1] Türkiye’de korona virüs salgınıyla birlikte Mart ayının ikinci yarısından itibaren kapılarını kapatmaya başlayan alışveriş merkezlerinin (AVM) Haziran ayında kademeli olarak açılması planlanıyor. AVMlerde çalışan satış elemanlarının Haziran ayına kadar ücretli izinli sayıldıklarını...

COVID-19:  Pandemi-Eğitim-Toplumsal Cinsiyet

COVID-19: Pandemi-Eğitim-Toplumsal Cinsiyet

Mine Göğüş Tan, KEFA[1] Türkiye’de okulların kapatılması, COVID-19 kriziyle ilgili önlemlerin ilk ve en kapsamlı olanlarından biriydi. Bu karar, açık eğitim hariç,  üniversite öncesinde 16 milyon 529 bin 169, yükseköğretimde 3 milyon 777 bin...

Pandemi Döneminde Kadın Sağlık Çalışanları

Pandemi Döneminde Kadın Sağlık Çalışanları

Çağla Ünlütürk Ulutaş, KEFA[1] Kadınlar dünyada, bakım kurumlarında çalışanlar dahil, sağlık çalışanlarının %70’ten fazlasını oluşturmaktadır ve pozisyonları gereği COVID-19 ile ön saflarda savaşmaktadırlar (ILO, 2020). Türkiye’de ise kadınlar, hekimlerin %40’ını (OECD, 2017)  ve  toplam...

Covid-19 Krizi ve Ev içi Emeğe Etkileri

Covid-19 Krizi ve Ev içi Emeğe Etkileri

Burça Kızılırmak ve Emel Memiş, KEFA[1] Türkiye’de, kadın ve erkekler arasında toplam çalışma süresinde (ücretli+ücretsiz) gözlenen cinsiyet farkı OECD ülkeleri arasında en yüksek. Karşılıksız emek faaliyetleri dediğimiz ev işleri ve bakım hizmetleri eşitsiz biçimde...

Bakım Emeği Paneli Bilgi Notu

Bakım Emeği Paneli Bilgi Notu KEİG Platformu 24 Temmuz 2019 KEİG, uzun yıllardır kadınların hem ev içi işler hem de bakım işleri nedeniyle nasıl işgücü ve istihdam dışında kaldığına dair çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalarda, farklı...

Özel İstihdam Büroları ve Geçici İş İlişkisi

Özel İstihdam Büroları (ÖİB) aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması girişimi sendikaların ve kadın hareketinin itirazlarına rağmen 2016’ının Mayıs ayında çıkarılan 6715 sayılı kanunla yasalaştı. KEİG olarak henüz yasalaşmadan önce, 2015 yılında hazırladığımız bir raporla...

Sosyal güvenlik sistemi ve kadınlar/ Haziran 2015

Sosyal güvenlik sistemi ve kadınlar/ Haziran 2015

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu, sosyal güvenlik sistemini kadınlar açısından inceleyen bir bilgi notu yayımladı. Hazırlanan bilgi notunda Türkiye’deki sosyal güvenlik sistemi anlatılırken, 1999 yılından başlanarak yapılan yasal değişikliklerle kadınların yaşadığı hak...

Mevsimlik gezici tarım işçiliği/ Temmuz 2015

Mevsimlik gezici tarım işçiliği/ Temmuz 2015

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu, mevsimlik gezici tarım işçiliği ile ilgili bir bilgi notu yayımladı. Hazırlanan bilgi notunda, Türkiye’de mevsimlik gezici tarım işçiliğinin tarihi ve koşulları aktarılırken, işçilerin yaşadığı problemler çalışma koşulları,...

Haneiçi karşılıksız emek nedir? / Nisan 2015

Haneiçi karşılıksız emek nedir? / Nisan 2015

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu, kadınların hane içindeki karşılıksız emeğini ele alan bir bilgi notu hazırladı. Çeşitli kaynaklardan yararlanarak hazırlanan bilgi notunda karşılıksız emeğin tanımı yapılırken, Türkiye’de ev içindeki işbölümünde kadın ve...

Ev işçilerinin sorunları ve talepleri neler? / Mayıs 2014

Ev işçilerinin sorunları ve talepleri neler? / Mayıs 2014

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu, ev işçileri ile ilgili hazırladığı bilgi notunda, ev işçiliğinin tanımından mevcut yasalara, ev hizmetlerindeki sorunlardan ev işçilerinin taleplerine uzanan bir çerçevede, var olan durumu ortaya koymak amacıyla...

1