Kadın emeği ve istihdamı çalışmaları bibliyografyası

Bu bibliyografya, Türkiye’de kadın emeği ve istihdamı konusunda yapılmış çalışmaları en kapsamlı biçimde bir araya getirerek birikmiş bilgiyi bir araya toplamayı, görünür kılmayı ve araştırmacıların kaynaklara ulaşmada karşılaştıkları zorlukları hafifletmeyi amaçlayan bir çalışmadır. Esas olarak kitapları, bilimsel dergiler içinde yayınlanmış makaleleri, kitap içi bölümleri ve tezleri içermektedir…
  Daha fazla bilgi için tıklayın…

Hızlı Arama:

Aranan Sözcük :
  

  Detaylı Arama için tıklayın…

Kayıtlar

2009 Toksöz, G., Akpınar, T., An Historical Employer Strategy: Dividing Labour on the Basis of Ethnicity – Case of the Construction Sector in Turkey. İçinde A. Neergaard (Ed.) European Perspectives on Exclusion and Subordination: The Political Economy of Migration.
2009 Toksöz, G., Neoliberal Piyasa ve Muhafazakar Aile Kıskacında Türkiye’de Kadın İşgücü. İçinde Sönmez, S. ve Mütevellioğlu, N. (Der.), Küreselleşme, Kriz ve Türkiye’de Neoliberal Dönüşüm, (ss. 205-233).
2008 Toksöz, G., Akpınar, T., Informal Employment, Irregular Migration and the Case of the Construction Sector in Turkey. İçinde Global Migration: Practices, Policies and Discourses in the European Neighbourhood, Glomig Conference Proceedings.
2004 Toksöz, G., Demand for Highly Skilled Workforce in the European Union and the New Migration Arrangements: The German Example. İçinde Population Challenges, International Migration and Reproductive Health in Turkey and the European Union: Issues and Policy Implications,
2004 Toksöz, G., & Özşuca, Ş. T. , Ekonomik Krizin Küçük İşletmelere Etkisi ve Sosyal Güvenlik Sorunları. Mart 2004.
2010 Tan, M. G., Toplumsal Cinsiyet ve Bilim: Bir AB Projesiyle İlgili Kimi Çıkarımlar. İçinde 21. Yüzyıl Eşiğinde Kadınlar Değişim ve Güçlenme: 13-16 Ekim 2009 Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt.1 (ss.363-372).
2009 Özer, H. D., Karar İncelemesi: “Doğum İzninin İşçinin Kıdemine ve İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi”. 2009/2 (21):123-136.
2009 Hattatoğlu, D. & Ertuğrul, G., Tuttuğumuz Yollar: Kenardan Kuram Kenardan Yöntem. İçinde D.Hattatoğlu ve G. Ertuğrul (ed.), Méthodos:Kuram ve Yöntem Kenarından, (ss.17-31).
2009 Hattatoğlu, D. , Sosyal Bilim ve Anlatı: Yakalanmışlığın Ötesine. İçinde D.Hattatoğlu ve G. Ertuğrul (ed.), Méthodos:Kuram ve Yöntem Kenarından, (ss.126-138).
2007 Hattatoğlu, D. , Yoksulluk Örtüsünün Arkasında: Yoksulluk Kavramlaştırmalarının Bazı Sorunlarına Dair. 5(18): 4-29.


Güncel Haberler: