Basın açıklamaları

Korona Salgınının Yarattığı Kriz Kadın Emeği Açısından Ne İfade Ediyor?
On Birinci Kalkınma Planı’nda Kadın İstihdamı: Hedef Girişimcilik ve Kooperatifçilik
Yerel Yönetimlere Kadın Emeği ve İstihdamını Geliştirme Önerileri
Kadınların Ekonomik Hakkı Olarak Nafaka
Erişilebilir ve Güvenilir Kreş Hizmeti Her Şeyin Ötesinde Bir Çocuk Hakkıdır
Devlet Sorumluluk Almıyor, Çocuklar ve Kadınlar Ölüyor
Kadın Kooperatiflerinde ve Üretim Derneklerinde Kadın Emeği
Kadın Kooperatiflerinin Çıkmazı: Az Kazanç Çok Vergi
Kadınlar ve LGBTİ’lerin Bütçe Hakkı Dikkate Alınmalı
Bir Kreş Nasıl Kamu Zararına Dönüşür?
Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Genelgesi’ndeki Değişiklikler: Güncelleme Değil, Eşitsizliği Artırma
Çocuk bakımı devlet eliyle kadınlara yüklenemez!
Orta Vadeli Plan ve Analık İzni Yönetmeliği neler getiriyor?
Kadın derneklerinin faaliyetlerinin durdurulmasını kabul etmiyoruz!
Müjdeyle Gelen Yarı-zamanlı Çalışma ve Ardındakiler
Son Torba Yasa ve İş Kanunu'yla İŞKUR Kanunu'nda Değişiklik
SEÇİM VAATLERİNDE KADIN EMEĞİ - MAYIS 2015
BU 8 MART'TA DA MÜCADELEYE DEVAM! - MART 2015
AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI'NA AÇIK MEKTUP
TÜRKİYE'DE ERKEN ÇOCUKLUK BAKIM VE EĞİTİM HİZMETLERİNE YÖNELİK TESPİTLER - HAZİRAN 2014
SOMA'DA YAŞANAN KADER DEĞİL İŞ CİNAYETİDİR: TAŞERON ÇALIŞMA ÖLDÜRÜR! - MAYIS 2014
KADINLARI DIŞLAYARAK HAZIRLANAN KADIN İSTİHDAM PAKETİ KADINLARA GELECEK VAAT ETMİYOR!
ÇOK DOĞUR, ÇOK ÇALIŞ, AZ KAZAN, ERKEKLERİN ELİNE BAK! KADINLARDAN BEKLEDİĞİNİZ BU MU?
SANAYİDE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ TASLAĞI - MAYIS 2012
KAMU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE SOSYAL POLİTİKAYA DAİR AÇIKLAMA - NİSAN 2012
KADINLAR İÇİN İNSANA YARAŞIR İŞ - MAYIS 2011
"KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI" GENELGESİ - MAYIS 2010
KADINLARI İŞGÜCÜ PİYASASINDAN DIŞLAMAK İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLAMAZ! - MART 2009
İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK TASLAĞINA DAİR AÇIKLAMA - MAYIS 2008
"TİSK KADIN İSTİHDAMI ZİRVESİ" KONULU AÇIKLAMA - MART 2006
Kreş Haktır Platformu'ndan 11 Nisan Perşembe için çağrı var...

Güncel Haberler: