YAŞAM KADIN MERKEZİ DERNEĞİ – TRABZON

yaskadmer@hotmail.com


Yaşam Kadın Merkezi Derneği; kadınların her alanda desteklenmesi amacıyla, Temmuz 2009 yılında Trabzon Genel Merkez olmak üzere çevre İllerdeki kadınların bir araya gelerek şubelerle örgütlenmesi, ağ oluşturulması ve güç birliği üzerinden çalışmak için yola çıkmıştır.

Kadınlara, ailesi ve çocuklarına, engellilere, gençlere, yaşlılara her alanda rehberlik ve destek vermek üzere eğitim ve farkındalık çalışmaları yapmaktadır.

Hak temelli çalışan derneğimiz; Kadınların bilinçlendirilmesi amacıyla Okuma-yazma, Aile Eğitimi, ekonomik yönden kalkınması ve vasıflı olmaları için mesleki eğitim, girişimcilik çağdaşlaşma yolunda ise hakları konusunda bilgilendirilmesi, panel, seminer, konferanslarla güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Derneğimiz de genelde gönüllü çalışması yapılarak mahallelerde, köylerde, mezralardaki kadınlara ulaşılmaktadır. Yukarda bahsettiğimiz konularda çalışmalar yapılmaktadır.

Bu çalışmaların yanında projelerde yürütülmektedir.

Yaşam Kadın Merkezi Derneğinin Yürüttüğü ve yürütmekte olduğu projeler 1-Bilinçli Genç Mutlu Genç projesi

Trabzon’da merkezde bulunan ; Affan Kitapçıoğlu Lisesi, Atatürk Lisesi ve Kız Meslek Lisesindeki öğrencilere Toplumsal Cinsiyet Eşitliği- Üreme Sağlığı, (Ergenin Cinsel Yaşamı-Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar-Korunma Yöntemleri- Önlenebilir engellilik) cinsel şiddet konularında 300 kız öğrenci ve 200 erkek öğrenciye toplu eğitimler verilerek,Bu okullarda çocukları bulunan 45 Aileye 14 haftalık Aile Eğitimi verilerek kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verilerek,Toplumsal Cinsiyet Eşitliği-Gençlerle iletişim- şiddet konularında 30 öğretmen-12 Okul Yöneticisi-3 rehber öğretmene ulaşılmış olacaktır.Okullarda oluşturulacak “Gençlik Masaları” nın proje süresince yapacağı çalışmalarla 1000 kız-1000 erkek öğrenciye ve 1000 aile ve 100 öğretmene ulaşılacaktır. Basın yoluyla ve akran etkileşimi ile projenin 5000 kişiye ulaşılması hedeflenmektedir.

2– Dokuma Tezgahları

Trabzon’da meslek edinmek amacıyla üretmek isteyen düzenli geliri olmayan kadınlar, girişimci olmak isteyen ve ürettiklerini kazanca dönüştürmek suretiyle ileride işyeri sahibi olmak isteyen kadınların derneğimiz tarafından bir araya getirilerek atölye oluşturulması hedeflenmiştir.

3- Kadınlar Öğreniyor Gelecek Şekilleniyor

Trabzon’un Esentepe Mahallesinde yaşayan 100 kadın-60 Çocuk-50 erkek-35 öğretmene Toplumsal Cinsiyet Eşitliği-Şiddet-İletişim konularında farkındalık eğitimleri verilmesi hedeflenmiştir.

4- Trabzon ve Mardin Kadınlarının Toplumsal Cinsiyet Konumlarının Geliştirilmesi ve Kadın Haklarının Savunulması

Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği tarafından Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği (MOKID) ve Trabzon Yaşam Kadın Merkezi Derneği (YKM) işbiriğiyle 2 ilde yürütülen projemizin amacı; Trabzon ve Mardin illerindeki kadınların maruz kaldıkları ayrımcılığın azaltılması, kadınların toplumsal cinsiyet bağlamında eşitlik, ayrımcılık konularında farkındalıklarının geliştirilmesi ve bu grupların mevcut toplumsal, siyasi ve ekonomik haklarına erişiminin ve bu haklardan yararlanmasının sağlanmasıdır. Bu kapsamda kadın STKlarının proje geliştirme ve proje yönetimi konularında kapasitelerinin artırılmasına yönelik olarak hibe sağlayıcılar ile STKlar, yerel hükümetler, üniversiteler arasında bağlantıların oluşturulması ve geliştirilmesi de projenin hedefleridir.

5-Şiddete Karşı Duralım Yerel İşbirlikleri Kuralım

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Etkin ve Sürdürülebilir Modellere Doğru Yerel İşbirlikleri Oluşturmak Projesi. Mardin-Trabzon-Nevşehir

6- Trabzon’daki Kadınlar Kadın Kooperatiflerini İzliyor

Trabzon’daki Kadınların; kadın kooperatifleri konusundaki sorularına cevap olabilecek, doğru yerden tam bilgiye ulaşabilecekleri bir fırsata ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle; Trabzon’da dar gelirli, üreten 15 kadının; KEDV uzmanlarından eğitim alması, 2 kadın kooperatifini proje süresince yerinde ziyaret etmesi ve deneyim paylaşımı yapması ile Trabzon’da olmayan kadın kooperatifi modellerini bu proje ile tanıma ve izleme fırsatı bulacağı düşünülmektedir.

Bunun sonucunda şartlar oluşursa Trabzon’da bir kadın kooperatifi kurmak.

Adres : Hızırbey Mah. Mektep Sokak Girne Apt. No:5 Kat:2 TRABZON
Telefon : 0462-2250303 0542 535 20 09

Şunlar İlginizi Çekebilir...