KADIN MÜHENDİSLER GRUBU – İSTANBUL

gunesbodur@hotmail.com


xKadin.muhendisler.kucuk_d02a5bd

Kadın Mühendisler, İç/Mimarlar, Şehir Plancılar ve Fen Bilimciler arasında dayanışma, tartışma amaçlı e-gruptur. 2004 yılında kurulmuştur. Grubun, yaklaşık 350 üyesi vardır. Grup üyeleri ayda bir kere İstanbul ‘da toplantılar düzenlemekte ve bir e-bülten yayınlamaktadır. Daha çok iş yaşamındaki ve işe alım sürecindeki ayrımcılık üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bu konuyu üniversitelerde de gündeme getirmeyi amaçlayan seminerler düzenlenmesi hedefleniyor. Gerek iş arama sürecinde, gerekse çalışma yaşamında sırf kadın olmak nedeniyle yasanan deneyimler
paylaşılıyor.

Grup üyelerinden Beyhan Tayat (Gıda Müh.), Özdeş Bodur (End.Müh.) ve Ayşen Hadimioğlu (Jeo.Müh.) imzasıyla 14 Haziran 2006 tarihinde TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı’ya sunulan dilekçede, iş yaşamındaki ayrımcılığın önlenmesine yönelik talepler şöyle sıralandı:

• Odaların cinsiyet belirten iş ilanlarını yayınlamaması ve üyelerine iletilmemesi kararının alınması ve TMMOB’a bağlı odaları bünyesinde denetim yapılması

•TMMOB’un özel sektör tarafından verilen ilanların yasal takipçisi olması

•TMMOB’un TCK 122. maddeye dayalı iş yaşamında ayrımcılık üzerine dava açması •Cinsiyet ayrımcılığı sekretaryası kurulması

•TMMOB bünyesinde odalarında kadın komisyonu kurulmasının özendirilmesi

•TMMOB’un kadın çalışmalarında gerekli olan fiziki altyapıyı imkanları ölçüsünde sunması •TMMOB bültenlerinde düzenli kadın sayfalarının bulunması ve bu sayfalar üzerinden iş yaşamında kadınların karşılaştığı sorunlara karşı bilinç oluşturulması

•TMMOB’un oda yönetimlerinde kadın sayısının arttırılması ve bunun sağlanması için belirli bir kadın yönetici kotası uygulamasına gitmesi

•TMMOB bünyesinde bir ‘Etik Kurul’ kurulmasını ve bu kurulun, ev içi ve dışı şiddet uygulayanlara yaptırım uygulaması

•TMMOB’nin her yıl düzenli olarak yapılan anket sistemiyle cinsiyet temelli istatistik oluşturması Ve kadın üyelerin eskiye dayalı borclandırılması olmaksızın uye kayıtlarının yapılması

•TMMOB’un cinsiyet ayrımcılığına dayalı ücret eşitsizliği ile ilgili özel sektörü denetleyen bir mekanizma geliştirmesi

•TMMOB’un kadın mühendislerine yönelik bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenlemesi

Facebook: https://www.facebook.com/kadinmuhendislergrubu?fref=ts

Şunlar İlginizi Çekebilir...