KADININ İNSAN HAKLARI YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ – İSTANBUL

www.kadinininsanhaklari.org – ipeki@superonline.com


xKHP_5196ee1

KEİG’in kurucu üyelerinden olan Kadının İnsan Hakları (KİH) – Yeni Çözümler Derneği, Türkiye’de ve dünyada kadınların insan haklarını savunmak ve hayata geçirmek amacıyla
1993 yılında kurulmuş bağımsız bir kadın örgütüdür. Kuruluşundan bu yana aralıksız yürüttüğü eğitim, araştırma, yayın, kampanya, aktivizm, savunuculuk ve lobi çalışmalarıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış bir sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir.

Türkiye’de ev içi şiddete karşı koruma emri yasasının (4320 sayılı Aileyi Koruma Kanunu) kabul edilmesi için gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı, 8 Mart 1999 Birleşmiş Milletler Küresel Dünya Konferansı’nda konuşma yapan sayılı örgüt arasında yer almıştır. Yine 1999 yılında, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal adaletin gelişmesine katkılarından dolayı Kadın Kalkınma Örgütü (AWID) tarafından Öncü Çözümler Ödülü’ne layık görülmüştür. 2007’de ise Gruber Vakfı’nın yıllık kadının insan hakları ödülünü almaya hak kazanmıştır. Bu başarılarının bir uzantısı olarak KİH – Yeni Çözümler, 2006 yılında Birleşmiş Milletler ECOSOC nezdinde Özel İstişari Statüsü almıştır.

Ulusal alanda yaptığı çalışmalar kapsamında 1995 yılından bu yana Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) ile saha eğitimi, yerel örgütlenmeye destek ve yerel örgütlerle ulusal kadın hareketi arasında etkileşim sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanunu reformlarında aktif olarak öncülük yapmış, 1997 ve 2005 yıllarında Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) Komitesi’ne gölge rapor hazırlanması ve savunulmasını üstlenmiştir. Uluslararası alanda KİH – Yeni Çözümler en önemli çalışmalarından birini, Müslüman toplumlarda kadınların insan haklarını savunan sivil toplum kuruluşları (STK) ve akademisyenleri “Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu” çerçevesinde bir araya getirerek gerçekleştirmiştir. Koalisyon, bedensel, cinsel ve doğurganlık haklarının, insan hakları olarak kabul edilmesi ve hayata geçirilmesi için araştırma, kampanya ve savunuculuk çalışmaları yürütmektedir. KİH – Yeni Çözümler’in 2000 yılından bu yana koordinasyonunu yürüttüğü Koalisyon, Müslüman toplumlarda bu alanda kurulmuş ilk aktif dayanışma ağıdır.

KADININ İNSAN HAKLARI EĞİTİM PROGRAMI’NIN (KİHEP) KADINLARIN İSTİHDAM KONUSUNDA VE EKONOMİK ALANDA GÜÇLENMELERİNE KATKILARI:

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı, 1995 yılında hazırlanarak Ümraniye ve Gülsuyu’nda gerçekleştirilen pilot uygulamalar sonucunda katılımcıların talepleri doğrultusunda geliştirilerek, 16 haftaya yayılan bir insan hakları eğitimine dönüşen kapsamlı bir eğitim programıdır. 1998 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde program, Toplum Merkezleri ve Aile Danışma Merkezleri’nde görevli sosyal hizmet uzmanları tarafından uygulanmaya başlanmıştır. 2007 yılı itibariyle 12. yılına giren KİHEP, Türkiye’nin 36 ilinde, 65 ayrı merkezde, 5000’e yakın kadına ulaşmıştır. KİHEP’te anayasal ve medeni haklar gibi Türkiye’de kadınların yasalar tarafından garanti altına alınmış olan hakları konusunda kadınları bilgilendirmenin yanı sıra, cinsel ve bedensel haklardan çocuk haklarına, toplumsal cinsiyete dayalı çocuk eğitimine, ekonomik haklara, iletişim ve sosyal hayatta etkin bir birey olarak kendini ifade etmeye kadar bir çok konu, katılımcı yöntemler kullanılarak aktarılmaktadır.

KİHEP’in temel amacı kadınların hakları konusunda bilgi edinmelerini ve insan hakları konusunda farkındalık yaratarak, bunları hayata geçirmeye yönelik becerileri edinmelerini ve geliştirmelerini sağlamak; yerel düzeyde ihtiyaçları doğrultusunda örgütlenmelerini katalize etmektir. Meslek edindirme, girişimcilik gibi konular programın ana amacı olmasa da, ekonomik haklar da programda üzerinde ağırlıklı olarak durduğumuz konulardan biridir. Bununla bağlantılı olarak KİHEPle ilgili 2002de yapılan bir değerlendirme çalışması, 16 haftalık KİHEP eğitiminin katılımcılar üzerindeki en önemli etkilerinden birinin de kendilerine ait bir gelir kazanma konusunda girişimde bulunmaları ve işgücüne katılmaları olduğunu göstermiştir. Haklarının farkına varan ve bir dayanışma ortamında güçlenen kadınlar, ekonomik hayata adım atmak konusunda büyük bir motivasyon kazanmaktadırlar. Kadınlar ekonomik yaşama katılımlarını kendi yetenekleri, becerileri ve koşullarına göre farklı biçimlerde gerçekleştirmektedir. Bazı katılımcılar ücretli olarak bir iş bulmakta, bazıları kendi işlerini başlatmakta, bazıları ise KİHEP gruplarındaki diğer kadınlarla bir araya gelerek kooperatif gibi gibi örgütlenmeler kurmaktadırlar.

Şu ana KİHEP sonucunda ortaya çıkan örgütlenmeler içerisinde Çanakkale El Emeğini Değerlendirme Derneği, Diyarbakır Umut Işığı Mum Atöyesi, Ümraniye Başak Kadın Kooperatifi, Van Kadın Derneği ve bunlarla birlikte sayıları 15’e ulaşan örgüt ve girişim bulunmaktadır.

Telefon: 0212 251 00 29
Adres : İnönü Caddesi, 29/6 Saadet Apt. Gümüşsuyu, 34437 İstanbul
Facebook: https://www.facebook.com/KadininInsanHaklariYeniCozumler?fref=ts
Twitter : https://twitter.com/kadinih

Şunlar İlginizi Çekebilir...