İMECE KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ/ İMECE KADIN SENDİKASI – İSTANBUL

www.kadinlarinimecesi.orgwww.supurgeakademisi.org


ximece.logo.kucuk_44b97b0

“Kadın Araştırmaları ve Dayanışma Merkezi” olarak 2001 yılında yola çıktık. 2004 yılında İmece Kadın Dayanışma Derneğini kurduk. Türkiyede sendika yasalarının sınırları nedeniyle resmi statümüz bulunmamakla beraber 2011 yılından buyana kendimizi İmece Kadın Sendikası olarak da ifade etmekteyiz.

Erkek egemen kapitalist sistemde kadınları kıskacına alan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine odaklanarak; kadınların emeğini, bedenini baskı altına alan tüm mekanizmalara karşı kadınların dayanışması ve örgütlenmesi için çalışmalar yürüttük.

Özellikle ev içi emeği en sorunlu alan olarak yaklaştık. Bu nedenle kuruluşumuzdan bu yana kadın emeği konusunu ana odağımıza olarak aldık ve ev işçiliği, ev eksenli çalışma konularına yoğunlaştık. Yanı sıra kadın bakışıyla hukuk, sağlık, eğitim, sanat, ekoloji gibi konuları kadınların yaşam alanlarına taşıyarak bilgi ve dayanışmayla, el birliğiyle kadınların imecesini yaratmaya çalıştık.

2006 yılından bu yana sistematik olarak ev işçileri ile birlikte ev işçiliği konusunda faaliyetler yürütüyoruz. Yine aynı doğrultuda ev işçilerinin örgütlenmeleri ve sendikalaşmaları için mücadelesi veriyoruz. 2011 yılında derneğimize üye ev işçileri, İmece Kadın Sendikası Girişimini oluşturdular. Halen derneğimiz bünyesinde İmece Kadın Sendikası çalışmalarını yürütüyoruz ve buna ek olarak; kurucuları arasında derneğimizin üyelerinin yer aldığı “İmece Ev İşçileri Sendikası”nın kuruluşunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Fakat ülkemizde ev işçilerinin örgütlenmelerinin-sendikalaşmasının önünde çok ciddi yasal engeller bulunmaktadır. Mevcut iş kanununda ev işçilerinin işçi olarak tanımaması en büyük sorun olmaya devam ediyor. Ev işçilerinin hakları konusunda şu anda mevcut en önemli metin ILOnun 2011 yılında kabul ettiği ILO C189 “Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş” sözleşmesidir. Türkiye henüz bu sözleşmeyi imzalamamıştır. Biz, hükümetin bu sözleşmeyi imzalaması için çalışmalar yürütüyoruz.

Derneğimizin bu zamana kadar yapmış olduğu çalışmalardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

– “Ev işçilerine insan yakışır iş” kampanyası; kampanya ev işçilerini 4857 sayılı iş yasası kapsamı dışına atılmasına ve kadın emeğinin görünmezliğine karşı; yasanın değiştirilerek ILO C189 sayılı “ev işçilerine insana yakışır iş sözleşmesinin imzalanmasını talep etmektedir. Kampanya çerçevesinde binlerce imza toplanmış, Meclise gidilerek hükümet ve muhalefet milletvekilleriyle, Çalışma Bakanlığı ile görüşmeler yapılarak ev işçilerinin sorunlarına dikkat çekilmiştir.

– Fatima Aldala Adalet Kampanyası; 2011 yılında çalıştığ evin camını silerken pencereden düşerek yaşamını yitiren Fatima Aldal için kampanya düzenlenmiştir. Kampanya çerçevesinde ev işinin iş, ev işçisinin işçi olduğu ve yaşanan kazanın herhangi bir kaza değil iş kazası olduğu savunulmuştur. Kampanya sonucunda Fatima Aldal davası kamuoyuna mal olmuş, ana akım medya duruşmaları takip etmiş, başvurumuz üzerine Bakanlık Türkiyede ilk kez bir ev işçisi için kazayı araştırmak üzere “iş müfettişi tayin etmiştir. İş müfettişinin raporunda Fatma Aldalın işçi olduğu tespiti yapılmıştır. Dava geçtiğimiz ekim ayında sonuçlanmış ve Fatmanın işvereni ceza almıştır. Hukuki mücadele burada bitmemiştir. İmece Kadın Sendikası avukatının başvurusu üzerine Fatma Aldalın ailesine ölüm aylığı bağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir.

– 2009 yılında “Soru/Yorum Gündelikçi Kadınlar var mı, Yok mu?” konferanslar dizisi yapılmıştır. Ev içi emeğin görünmezliği ve ücretli ev emeğinin sorunları derneğimizin yönetim kurulu başkanı ve kendisi de ev işçisi olan Yıldız Ayın sunumlarıyla İstanbul, Antalya gibi şehirlerde konferanslar düzenlenmiştir.

– Belgesel film çalışmaları; ev işçilerini konu alan iki belgesel filmin hazırlanması sürecinde doğrudan işbirliği yaptık. Bu belgesellerde üyemiz olan ev işçileri rol aldılar ve onların hikayeleri anlatıldı. Bu belgesellerden Emel Çelebinin yönettiği “Gündelikçi” belgeseli 2006 yılında Antalya Film Festivalinde “En iyi Belgesel” ödülü ile Seulde düzenlenen 9. Kadın Filmleri Festivalinde birincilik ödülü almıştır. Nursel Doğanın yönetmenliğini yaptığı “Dışarısı Nasıl?” (2007) isimli belgesel de 13. Boston Türk Belgesel ve Kısa Film Festivalinde “En iyi Belgesel” Ödülünü almıştır. Yönetmen Emel Çelebi ev işçilerinin sendikalaşma, örgütlenme deneyimi üzerine başka bir belgesel çalışmasını İmecenin aktivitelerini izleyerek gerçekleştirmektedir.

– Süpürge Akademisi; şu anda yürütmekte olduğumuz Süpürge Akademisi isimli bir projemiz bulunmaktadır. Bu projenin ana hedefi ev işçisi kadınların sivil toplum katılımlarını güçlendirmektir. Akademi aynı zamanda ev işinin mesleki standartlarının belirlenmesini, yasal olarak tanınmasını ve ev işçilerinin ve genel olarak toplumun kadın ev işçilerinin ailelerine yönelik şiddet konusunda bilinçlendirilmesini hedeflemektedir. Akademide ev işçilerine toplumsal cinsiyet, sendikal eğitim, işçi sağlığı iş güvenliği eğitimi, hukuk eğitimi gibi başlıklarda eğitim veriyoruz. Ayrıca, sigortalanmak isteyen ev işçilerine hukuki destek sağlıyoruz. Ev işçilerinin toplumsal görünürlük kazanabilmeleri için çok sayıda etkinlik düzenliyoruz.
Adres : Doğan Araslı Bulvarı Örnek İş Merkezi 52/3 Esenyurt/İstanbul
Telefon: 0 212 596 81 59
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Antalya-%C4%B0mece-Kad%C4%B1n-Sendikas%C4%B1/319685774842510?fref=ts
Twitter : https://twitter.com/SENiMece

Şunlar İlginizi Çekebilir...