TÜRKiYE KADIN GiRİŞİMCİLER DERNEĞİ / KAGİDER – İSTANBUL

www.kagider.org – kagider@kagider.org


Kurulduğu tarih: 2002
Vizyonu: Kadının üreterek ve varlığını özgürce ortaya koyarak tüm karar süreçlerinde etkin rol aldığı bir dünya yaratmak.
Misyonu: Kadın girişimciliğini geliştirmek; ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek.

Kadın Girişimci Destekleme Programı kapsamında 9 kadına mentörlük, 5 kadına inkubasyon, 52 kadına staj imkanı sağlamıştır. Kadın Fonu kapsamında bugüne kadar 10 projeye 150.000 € kaynak aktarmıştır. Mart 2006’da, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik faaliyet gösteren STK’lara proje çağrısında bulunmuştur. AB Yolunda Kadın Programı kapsamında ise 25-26 Mayıs 2006 tarihlerinde İstanbul’da uluslararası bir konferans düzenlemiştir. Aday kadın girişimcilerin işletmelerini kurmalarını ve geliştirmelerini desteklemek amacı ile çeşitli seminer ve eğitim çalışmaları düzenlemekte; danışmanlık ve mentörlük desteği vermektedir.

Bugüne kadar; 5000 kadının iş fikri değerlendirmiş, 1200 kadına girişimcilik eğitimi sağlamıştır.GAP bölgesinden girişimci adayı 52 genç kadına üyelerinin firmalarında staj imkanı sağlamıştır.

Adres : 19 Mayıs Cad. No:35 A Residence K:1 D:20 34360 Şişli/ İSTANBUL
Telefon: 0212 227 41 44
Faks : 0212 227 45 66
Facebook: https://www.facebook.com/turkiyekadingirisimcilerdernegi

Şunlar İlginizi Çekebilir...