2014-2016 Döneminde İstihdam ve İşsizlik Ne Yönde Değişti?

KEİG Platformu olarak 2014-2016 yılları arasında kadın istihdamının ve işsizliğinin nasıl bir eğilim gösterdiğini değerlendirdik.

İşgücü Piyasasında Gelişmeler: 2014-2016 Döneminde Kadınlar ve Erkeklerin İstihdamı ve İşsizliği Ne Yönde Değişti?

Türkiye’de kadınların işgücüne ve istihdama katılım oranları benzer gelişmişlik seviyesindeki ülkelere kıyasla çok düşüktür. Kadınların istihdama katılımlarını artırmak hedefine kamu politikalarında yer verilmekle birlikte belirlenen hedefler son derece mütevazi ve gelişmeler çok yavaştır. Bu durumun uygulanan ekonomi ve istihdam politikaları kadar kadına atfedilen annelik ve ev kadınlığı rollerinin korunmasına yönelik muhafazakâr sosyal politikalarla yakından ilişkisi vardır. Hükümetler kadınların “asli görevleri”ni ihmal etmeden işgücüne katılmasından yanadır. Dolayısıyla kadınlar işgücüne sınırlı biçimde katılmakta, işsizlik sorunuyla yüz yüze kalmakta ve iş bulup çalışsalar bile çeşitli ayrımcı uygulamalarla mağdur olmaktadır.

Değerlendirmede ön plana çıkan bazı noktalar:

– İşgücüne katılımda ve işsizlikte artış kadınlarda daha yüksek gerçekleşmektedir.

– Eğitimli kadın işsizliği çok yüksektir ve artış eğilimi sergilemektedir.

– Genç kadın işsizliği ve özellikle eğitimli genç kadın işsizliği oranları her dönem rekor yenilemektedir.

– Kadın istihdamında ücretli/yevmiyeli çalışan kadın oranı yükselmektedir.

– Kayıtdışı çalışma, oran olarak düşerken mutlak olarak yükselmeye devam etmektedir.

– Kendi hesabına çalışmanın yaygınlaşması, kayıtdışılığı artırmaktadır.

– Kadınlar işgücü dışında kalmaya devam etmektedir.

– Cinsiyet temelli işbölümü kadınların temel insan haklarından olan çalışma hakkından yoksun kalmalarında belirleyicidir.

Bilgi notuna ulaşmak için tıklayın.

Şunlar İlginizi Çekebilir...