Tagged: toplumsal cinsiyet

COVID-19 Krizi ve Kadın İstihdamı ve İşsizliği

COVID-19 Krizi ve Kadın İstihdamı ve İşsizliği

Seyhan Erdoğdu, KEFA[1] COVID-19 krizinin kadın istihdamı üzerine etkileri ve krize karşı geliştirilen politikaların toplumsal cinsiyet  boyutu  dünyada farklı yönleriyle tartışılmakla birlikte (ILO, 2020a ve2020b; OECD, 2020; UN, 2020; UN Women, 2020) Türkiye’de COVID-19 krizinin...

COVID-19:  Pandemi-Eğitim-Toplumsal Cinsiyet

COVID-19: Pandemi-Eğitim-Toplumsal Cinsiyet

Mine Göğüş Tan, KEFA[1] Türkiye’de okulların kapatılması, COVID-19 kriziyle ilgili önlemlerin ilk ve en kapsamlı olanlarından biriydi. Bu karar, açık eğitim hariç,  üniversite öncesinde 16 milyon 529 bin 169, yükseköğretimde 3 milyon 777 bin...

1