Belediyelerin Kadın İstihdamına Katkıları Çalıştayı sonuç raporu yayınlandı

‘Belediyelerin Kadın İstihdamına Katkıları’ çalıştayı sonuç raporu yayınlandı.

23 Şubat’ta İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Karabağlar Belediyesi işbirliği ile ‘Belediyelerin Kadın İstihdamına Katkıları’ isimli çalıştay düzenlendi. Çalıştayın sonuç raporunda şu tespitler yer alıyor:

– Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı dünya ortalamasının altında ve her dört kadından sadece biri istihdam ediliyor.

– Eğitimli ve genç nüfusta cinsiyete dayalı fark daha açık.

– Kadın işsizlik oranı özellikle kentlerde çok daha büyük farkla, erkek işsizlik oranından daima yüksek seyrediyor.

– Kentsel kadın istihdamı büyük ölçüde hizmet sektörüne sıkışmış durumda ve kayıt dışı çalışma her beş kadından ikisini kapsayacak kadar yüksek.

– İşgücüne katılımın önündeki en büyük engel ataerkil kültür, bakım yükü, ev ve aile sorumlulukları ve iş hayatında da devam eden cinsiyet eşitsizliği.

– Kadın çalışanlara erkeklerden daha düşük ücret verilmesi, eğitimde cinsiyete dayalı eşitsizlik sonucu geliri yüksek mesleklere sahip olma şansının azlığı, kadın işi-erkek işi ayrımı gibi faktörler de kadınların ücret gelirlerini vazgeçilebilir kılıyor.

– Bireylere en yakın kamu yönetimi olan belediyelerin kadın istihdamını artırmak ve kadın-erkek eşitliğinin gelişmesine katkıda bulunmak gibi sosyal ve ekonomik çalışmaları daha eşitlikçi toplumsal yapıların oluşmasında önemli bir role sahip.

Çalıştay katılımcıları;

– Örgütlenme ve Belediye Destekleri,

– Bakım Emeği ve Bakım Hizmetlerine Belediye Destekleri,

– Beceri Kursları ve Mesleki Eğitimlere Yönelik Destekler,

adını taşıyan üç başlık altında çalışma grupları gerçekleştirdiler.

Belediyelerin Kadın İstihdamına Katkıları Çalıştayı sonuç raporuna ulaşmak için tıklayın.

Şunlar İlginizi Çekebilir...