Tagged: pandemi

COVID 19 Salgını ve Türkiye’nin Maliye Politikaları

COVID 19 Salgını ve Türkiye’nin Maliye Politikaları

Yelda Yücel, KEFA[1] Tüm dünyada ülkeler COVID 19 kriziyle baş etmek için çok çeşitli önlem paketleri uyguluyor. Maliye politikalarının kapsamı ve büyüklüğü hükümetlerin mali kapasitelerine, yani kriz dönemlerinde krizin etkilerini gidermeye dönük araçları ve...

COVID-19 Krizi ve Kadın İstihdamı ve İşsizliği

COVID-19 Krizi ve Kadın İstihdamı ve İşsizliği

Seyhan Erdoğdu, KEFA[1] COVID-19 krizinin kadın istihdamı üzerine etkileri ve krize karşı geliştirilen politikaların toplumsal cinsiyet  boyutu  dünyada farklı yönleriyle tartışılmakla birlikte (ILO, 2020a ve2020b; OECD, 2020; UN, 2020; UN Women, 2020) Türkiye’de COVID-19 krizinin...

COVID-19:  Pandemi-Eğitim-Toplumsal Cinsiyet

COVID-19: Pandemi-Eğitim-Toplumsal Cinsiyet

Mine Göğüş Tan, KEFA[1] Türkiye’de okulların kapatılması, COVID-19 kriziyle ilgili önlemlerin ilk ve en kapsamlı olanlarından biriydi. Bu karar, açık eğitim hariç,  üniversite öncesinde 16 milyon 529 bin 169, yükseköğretimde 3 milyon 777 bin...

Pandemi Döneminde Kadın Sağlık Çalışanları

Pandemi Döneminde Kadın Sağlık Çalışanları

Çağla Ünlütürk Ulutaş, KEFA[1] Kadınlar dünyada, bakım kurumlarında çalışanlar dahil, sağlık çalışanlarının %70’ten fazlasını oluşturmaktadır ve pozisyonları gereği COVID-19 ile ön saflarda savaşmaktadırlar (ILO, 2020). Türkiye’de ise kadınlar, hekimlerin %40’ını (OECD, 2017)  ve  toplam...

1