Feminist Sosyal Politika: Bakım, Emek, Göç – Gülay Toksöz’e Armağan kitabı yayımlandı

IMG-20180903-WA0000Sosyal politika alanını feminist bir mercekle inceleyen ve Çağla Ünlütürk Ulutaş tarafından derlenen Feminist Sosyal Politika: Bakım, Emek, Göç adlı kitap öğrencileri ve meslektaşları tarafından Gülay Toksöz’e armağan olarak hazırlandı ve 29 Ağustos’ta Ankara’da yapılan bir panelle takdim edildi. Toksöz kadın emeği ve sosyal politika alanındaki çalışmalarıyla sadece akademiye değil, aynı zamanda kadın hareketine katkıda bulunarak feminist bilgi üretimini kadın mücadelesiyle buluşturmuş bir isimdir. Yıllardır KEİG ve KEFA içerisinde üreterek ve yazarak kadın örgütlenmesini güçlendirmeye katkıda bulunmuştur. Bu çalışma, birçok feminist akademisyenin üniversitelerden uzaklaştırıldığı bir dönemde, her şeye rağmen kadın dayanışmasının, bilgi üretiminin ve mücadelenin sürmesi açısından da umut verici.

1568-thickbox_defaultKitapta yer alan bölümler:

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarının Gelişimi ve Sosyal Politika Araştırmalarına Katkıları – Yıldız Ecevit ile Söyleşi

Feminist Ekonomi ve Bakım Politikaları

Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi, Sürdürülebilir Büyüme ve Kalkınma için Mor Ekonomi – İpek İlkkaracan

“Tamamlanmamış Devrim”in Türkiye Yansımaları – Nursel Durmaz

Türkiye’de Yaşlı Bakımı ve Kadın İstihdamı – Emel Memiş ve Özge İzdeş

Kadın Emeği, Geçicilik, Eğretilik

Özel İstihdam Şirketleri Aracılığıyla Geçici İşçilik: Padrone’ler ve Kelly Kızı’ndan Küresel İstihdam Şirketlerine – Seyhan Erdoğdu

Hizmetler Sektörünün Eğreti İşlerinde Kadın İstihdamı ve Çalışma Koşulları – Nagihan Durusoy Öztepe

Eğretileşen Hizmet Sektörünün Feminizasyonu: AVM’lerde Çalışan Kadın Satış Görevlileri – Zuhal Esra Bilir

Kentsel ve Tarımsal Üretimde Suriyeli Kadın Emeği

Tarımsal Üretimde Suriyeli Göçmen Kadın Emeği: Bereketli Topraklardan Zehir Gibi Yaşamlar – Saniye Dedeoğlu ve Sinem Sefa Bayraktar

Ötekilerin Ötekisi: Denizli İşgücü Piyasasında Suriyeli Kadınlar – Çağla Ünlütürk Ulutaş ve Sezgi Akbaş

 

 

 

Şunlar İlginizi Çekebilir...