Kadın dergisinde kadını işten attılar

Yayın hayatına 8 Mart’ta başlayan Tez-Koop-İş Kadın Dergisi’nde çalışan Deniz Bozdemir hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atıldı. Bozdemir aynı zamanda mobbinge uğradığını bildirdi. Derginin editörü Necla Akgökçe de istifa etti. Konuyla ilgili yapılan açıklamayı aşağıda okuyabilirsiniz.

Basına ve kamuoyuna

Çıkarken, güvenceli bir iş, özgür bir yaşam istiyoruz, demişlerdi:

Tez- Koop- İş Kadın Dergisi’nin yazarı işten atıldı

Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşkolunda örgütlü Türk-İş’e bağlı Tez-Koop-İş Sendikası geçtiğimiz günlerde (12 Haziran 2018) uluslararası ilişkiler uzmanı ve kadın dergisi yazarlarından Deniz Bozdemir’i gerekçesiz şekilde işten çıkarmıştır.

8 Mart’ta ilk sayısı “Güvenceli bir iş, özgür bir yaşam istiyoruz” kapağı ile çıkan Tez-Koop-İş Kadın Dergisi ile kadın emeğini görünür kılmayı, bu alanda “yeni ve farklı bir yol açmayı” hedeflediğini iddia eden Tez-Koop-İş Sendikası’nın, bir kadın çalışanını gerekçesiz şekilde işten çıkarması kabul edilemez.

Bu işten çıkarma, Tez-Koop-İş Sendikası Genel Merkez Yönetimi’nce, henüz 3 ay önce (8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde) kürsülerde kadın emekçilere yönelik ayrımcılıkla ve çalışma hayatında karşılaştıkları zorluklarla mücadele kararlılığı için sarf edilen sözlerin içerikten ne kadar yoksun olduğunu göstermiş, Deniz Bozdemir nezdinde erkek egemen sendikal anlayışla mücadelenin gerekliliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Öte yandan, önemli sayıda kadın üyesi olan Tez- Koop- İş’te Deniz Bozdemir’e uygulanan mobbing, kadınların son 16 yıllık AKP iktidarında yaşadığı sorunlardan ayrı düşünülemez. Kadın emeğine yönelik zihniyetin bir başka iktidar odağında (Sendika yönetimi) kendisini yeniden üretmesi kamuoyunun takdirine sunulur.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi’nin ilk kadın şube başkanlığını yapan, sendikal örgütlenmedeki ısrarı ve “yandaş bir sendikaya üye olmama inadı” sonucu 4 yıl önce Anadolu Ajansı’ndan atılan Deniz Bozdemir’in, bu kez de bir işçi sendikasından hiçbir gerekçe gösterilmeden atılması, sendika tarihine düşülen kara bir leke olarak kalacaktır.

Deniz Bozdemir’in sendika yönetimi tarafından işten çıkarılmasının ardından Tez- Koop- İş Sendikası Kadın Dergisi Editörü Necla Akgökçe de Tez- Koop- İş Sendikası bünyesinde Mart ayından bu yana çıkarılmakta olan kadın dergisinin çıkış amaçlarından birinin “kadınların çalışma yaşamında karşılaştıkları hak ihlallerini görünür kılıp, onların insan haysiyetine yaraşır koşullarda çalışmalarına katkıda bulunmak” olduğunu hatırlatarak, işletilen mobbing süreci sonucunda sorgusuz sualsiz bir kadın çalışanın işinden edilmesinin bu amaçlarla çeliştiğini belirterek, editörlük görevinden istifa etmiştir.

Kadın emek örgütlerine, sendikaların kadın yapılarına, tek tek feministlere, işten atıldıkları için direnişte olan kadın işçilere ve kadın emeği sömürüsü ile gerçek mücadeleyi kendine dert edinen kadın-erkek tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur!

Deniz Bozdemir

 

 

 

 

 

Şunlar İlginizi Çekebilir...