TÜRKİYE’DE KADIN EMEĞİ VE İSTİHDAMINA YÖNELİK POLİTİKALAR ARAŞTIRMASI/ 2012-2013

TÜRKİYE’DE KADIN EMEĞİ VE İSTİHDAMINA YÖNELİK POLİTİKALAR:
KADIN EMEĞİ VE İSTİHDAMINA DAİR POLİTİKA VE FAALİYETLERİN 12 İLDE DEĞERLENDİRİLMESİ*
 

ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR
Türkiye’de kadın istihdamının artırılması son yıllarda çeşitli gerekçelerle politika yapıcıların gündemlerinde öncelikli alanlar arasında yer alıyor. Kadın istihdamını artırma girişimleri, idari bir düzenlemeye de konu oldu. 2010 yılında yayımlanan “Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” başlıklı Başbakanlık Genelgesi, kadın istihdamına yönelik faaliyetlerin neler olduğu ve nasıl uygulanması gerektiğini içeriyor. Genelge, kadın istihdamı sorununun Hükümetin en üst düzeyince tanınması açısından önemli; ancak daha önemlisi bu düzenlemelerin doğru uygulamalarla hayata geçirilmesi ve izlenmesi.

Bu noktada, hem kadın emeği ve istihdamına dair merkezi yönetim kurumlarının, bu kurumların il örgütlenmelerinin, yerel yönetimlerin ve illerdeki meslek odalarının çalışmalarını incelemek hem de Genelge maddelerinin hayata geçirilip geçirilmediğini izlemek üzere KEİG Platformu olarak bir araştırma yürüttük. Elinizde bulunan bu çalışmanın oluşmasına zemin hazırlayan araştırma, 2012 yılının Haziran ve Temmuz aylarında KEİG Platformu tarafından, üye örgütlerin bulunduğu 12 ilde kolektif olarak yürütüldü.

 

12 ilde, görüşme teklifimizi kabul ederek konuyla ilgili deneyim ve bilgilerini bizlerle paylaşan, illerin incelendiği bölümde adları belirtilen tüm kurumların temsilcilerine teşekkür ederiz. Ayrıca, her ilde düzenlenen kadın toplantılarına; kadın örgütleri, emek ve meslek örgütleri ile sendikaların kadın örgütlenmelerini temsilen ya da bağımsız olarak katılan tüm kadınlara da yürütülen tartışmalara katkıları dolayısıyla teşekkürlerimizi sunarız.

KEİG Platformu üyesi örgütlerin bu araştırmanın yürütülmesi ve değerlendirilmesindeki emeği büyük. Araştırma kapsamında yürütülen görüşmeler için ilgili kurumlardan randevu alan ve görüşmelere katılarak katkıda bulunan KEİG Platformu üyeleri Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği/ EVKAD’dan Sema Turan Yapıcı (Adana), Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar/KEFA’dan Aslı Çoban (Ankara), Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği/KEİD ’den İdil Soyseçkin (Ankara), Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği’nden Serap Gürbüz Gürler (Antalya), Çanakkale Girişimci Kadınlar Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nden Hale Uzeli, Mediha Atasaydır, Perihan Duman, Zeliha Afacan (Çanakkale), Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği/ELDER’den Nilgün Özkan (Çanakkale), Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği/GİKAD’dan Huriye Özkan, Hatice Yağcı ve Müzeyyen Becene (Denizli), Doğu ve Güney Doğu İş Kadınları Derneği/ DOGÜNKAD’dan Gülten Uluer (Diyarbakır), Buca Evka 1 Kadın Kültür ve Dayanışma Evi/BEKEV ’den Haşime Akbakın (İzmir), Çiğli Evka 2 Kadın Kültür Evi Derneği/ÇEKEV ’den Kızbes Aydın (İzmir), İzmir Kadın Dayanışma Derneği’nden Özgen Demiray (İzmir), Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği/ KarKad-Der’den Fatma Karaköse, Nilüfer Akgün (Trabzon), Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği’den Sevinç Özipek (Urfa),Van Kadın Derneği/VAKAD’dan Gül Kıran, Zozan Özgökçe (Van)’ye teşekkür ederiz.

Araştırmanın her aşamasında bizlere önerileri ile katkı sunarak çalışmamızı zenginleştiren arkadaşlarımız Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar/ KEFA’dan Emel Memiş, Nuray Ergüneş, Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi/SOGEP’den Ceren İşat, Kadınlarla Dayanışma Vakfı/KADAV’dan Gülnur Elçik ve İstanbul Feminist Kolektif’ten Esen Özdemir’e teşekkür ederiz.

Araştırma sonuçlarını yayına hazırlayan Begüm Acar, Nihal Şirin Pınarcıoğlu, Nevra Akdemir Tören ve Serap Güre Şenalp’e teşekkürlerimizi sunarız.

Araştırmanın yürütülmesi ve basılması için bütçe desteği sunan İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı (SİDA)’na da teşekkür ederiz.

Araştırma metnine burdan ulaşabilirsiniz.

 

“Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” Genelgesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Şunlar İlginizi Çekebilir...