TÜRKİYE’DE KADIN EMEĞİ VE İSTİHDAMI SORUN ALANLARI VE POLİTİKA ÖNERİLERİ II / 2013

TÜRKİYE’DE KADIN EMEĞİ VE İSTİHDAMI SORUN ALANLARI VE POLİTİKA ÖNERİLERİ II*

(metnin tümüne ulaşmak için tıklayın)

KEİG DİZİSİ       : Rapor

HAZIRLAYAN     : KEİG Platformu
BİRİNCİ BASIM  : Mayıs 2013


ÖNSÖZ

Türkiye’de kadın emeği ve istihdamı üzerine 2009 yılında yayınlanan ilk raporun ardından geçen dört yıl içerisinde hem krizin yarattığı dönüşümü hem de kadın istihdamını arttırmaya dönük politikaların kurgusunu ve sonuçlarını; kadın istihdamıyla esnek istihdamın, niteliksiz işlerin, güvencesizliğin giderek daha çok özdeşleşmesi ve kadın-erkek işi ayrımının katılaşması eğilimlerinde gözledik.

Bizler, kadın istihdamında son dönemde yaşanan artışın hangi koşullarda gerçekleştiği ve uzun dönemli sonuçlarının kısa vadeli hedeflerden daha önemli olduğu kanısındayız. Bu nedenle uygulanan istihdam politikalarının olumlu anlamda dönüştürücü olup olmadığının titizlikle takip edilmesi gereken bir süreçteyiz.

Kadın istihdamında gözlemlenen artış, kadınların niteliksiz işlerdeki payının artmasıyla, güvencesiz işlerde erkeklerden daha çok istihdam edilmesiyle, artan kayıtsız ve esnek çalışma ile paralel seyretti. Kadınlar hane gelirinin düşmesi nedeniyle işgücü piyasasına katıldılar, ancak hane içindeki yükleri hafiflemek bir yana yoksulluğun da getirdiği baskıyla daha da arttı.

Kadın-erkek eşitliğini hedeflemek üzere kurgulanması gereken politikaların aile odaklı bir bakış açısıyla oluşturulması, kadın istihdamına dair en temel sorun alanının dönüştürülmek istenmediğinin kanıtı oldu.

Bu nedenle, KEİG olarak 2009 sonrasında kadın istihdamında yaşanan dönüşümü ve uygulanan politikaların bir değerlendirmesini sunmak amacıyla, bu raporda; kadınların işgücü piyasasındaki son dönem durumu, erkek egemen iş bölümünün etkileri ve kadın istihdamına yönelik politikaların eleştirisi ile eşitlikçi çözüm önerilerine yer verildi.

Rapor, KEİG Platformu’nu oluşturan kadın emeği ve istihdamı alanında çalışan 27 kadın örgütü tarafından birlikte yazıldı.

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu, alanında çeşitli politikalar üreterek bu politikaların savunuculuğunu üye örgütleriyle birlikte hem yerel hem de ulusal alanda harekete geçirmeyi hedefliyor.

Raporda emeği geçen bütün kadınlara KEİG Platformu adına teşekkür ediyoruz.

* Bu rapordan kaynak göstermek kaydıyla yararlanılabilinir.

Şunlar İlginizi Çekebilir...