ESNEKLEŞME VE ENFORMALLEŞME KISKACINDA TÜRKİYE’DE KADIN EMEĞİ VE İSTİHDAMI/ EYLÜL 2014

ESNEKLEŞME VE ENFORMALLEŞME KISKACINDA TÜRKİYE’DE KADIN EMEĞİ VE İSTİHDAMI: POLİTİKA METİNLERİ ÇERÇEVESİNDE BİR ANALİZ*

KEİG DİZİSİ        : Politika raporu
HAZIRLAYAN     : KEİG Platformu
BİRİNCİ BASIM : Eylül 2014

ÖNSÖZ

Kadın istihdamının düşüklüğü, Türkiye’de özellikle son yıllarda problem olarak ortaya konulan ve üzerine politikaların ve projelerin üretildiği bir konudur. Ancak üretilen bu politikaların ve projelerin ortak noktası kadınların çocuk/hasta/yaşlı bakımının birincil sorumlusu görülmeleri ve dolayısıyla işgücü piyasasına katılımlarının da bu görevlerin aksatılmayacağı şekilde kurgulanıyor oluşudur. Diğer taraftan, işgücü piyasasının eğretileşmesi ve güvencesiz ve kötü çalışma koşullarının yanında gelecek kaygısı, çalışanların büyük kısmının ortak keseni haline gelmiştir.

2006 yılından beri Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu olarak kadın emeği ve istihdamına
ve işgücü piyasasına dair kadınların sözünü duyulur kılıyor, yapılan politikaları analiz ediyor ve yapısal bir değişim için öneriler sunuyoruz. Bu süre zarfında gördük ki kadın emeği ve istihdamı alanında yapılanlar cinsiyet eşitliğini değil, erkeğin evi geçindiren kadının hane içinden sorumlu olduğu geleneksel cinsiyetçi yapıyı pekiştiren bir aile temeli üzerinden inşa ediliyor. Aileyi temel alan bu söylem ve uygulamalar, hayatın her alanında kendisini giderek daha fazla hissettiriyor. Elinizdeki rapor da yakın dönemde kadın emeği ve istihdamı alanında ne gibi değişimlerin/dönüşümlerin yaşanacağını gösterebilmek için, devlet kurumlarının kısa ve orta vadede rotasını belirleyen metinleri cinsiyet eşitliği perspektifinden analiz
ediyor.

Rapor, Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu 14 ilden 30 kadın örgütü tarafından birlikte
yazıldı. KEİG Platformu yalnızca kadın emeği ve istihdamı alanında politika üretmekle kalmıyor, aynı
zamanda üretilen politikaların savunuculuğunu üye örgütleriyle birlikte hem yerel hem de ulusal alanda
harekete geçirmeyi hedefliyor.

KEİG Platformu
Eylül 2014

Rapora ulaşmak için tıklayın

* Bu rapordan kaynak göstermek kaydıyla yararlanılabilir.

Şunlar İlginizi Çekebilir...