MAMAK’TA YAŞAYAN KADINLARIN GÜNDELİK HAYATLARINA DAİR SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TUZLUÇAYIR ÖRNEĞİ*

KEİG DİZİSİ : Rapor
HAZIRLAYAN : KEİG Platformu ve Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği/ KEİD
BİRİNCİ BASIM : Eylül 2015

ÖNSÖZ

Cinsiyet eşitsizliği tüm dünyada yaygın bir sorun alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu eşitsizlikle mücadele hayatın en küçük alanlarından başlayarak yapısal dönüşümleri de beraberinde getirir. Kadınların gündelik hayat ile temasında, yaşadıkları yerlerde onlara sunulan hizmetlerin önemi büyüktür. Çünkü bu hizmetlerin yetersiz oluşu kadınların ağır ve karşılıksız bir çalışma yükü altına girmelerine neden olmakta, hayatlarını zorlaştırmaktadır.

Yerelde en büyük hizmet sağlayıcı belediyelerdir ve belediyelerin hizmet anlayışı ve sundukları olanaklar kadınların hayatın farklı alanlarına katılmalarında çok önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, uzun yıllardır Mamak ilçesinde faaliyet gösteren derneğimiz Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği (KEİD) ve içinde yer aldığı Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu olarak Tuzluçayır’da yaşayan kadınların yerel hizmetler çerçevesinde yaşadıkları sorunları ortaya koyan bir araştırma gerçekleştirdik. Elinizdeki rapor, bu araştırmanın sonuçlarını tartışırken, çözüm önerileri de sunmaktadır. Biliyoruz ki belediyeler ile alanın bilgisi taşıyan sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket etmesi, kadınların yaşamlarını iyileştirmede ve kolaylaştırmada büyük bir anlam ifade etmektedir.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın.


* Bu rapordan kaynak göstermek kaydıyla yararlanılabilir.

Şunlar İlginizi Çekebilir...