KEİG üyesi örgütler İstanbul’da kadın emeği politikalarını konuştu

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu 9’uncu genel kurulunu,
15-16-17 Ocak’ta İstanbul’da düzenledi. Adana, İzmir, Çanakkale, Antalya, Van,
Mersin, Denizli, Ankara, Trabzon ve İstanbul’dan üye örgütlerin katıldığı
toplantıda platformun geçmiş dönemdeki çalışmaları değerlendirilerek,
önümüzdeki bir yıllık süreçte yürütülecek çalışmalara dair planlama yapıldı.

Toplantının ilk gününde KEİG Platformu’nun yerel seçimlerden sonra stratejik planların yazım sürecine dahil olmak amacıyla yürüttüğü çalışma hakkında değerlendirme yapıldı. Kadın emeği, çocuk, yaşlı, hasta, engelli bakım hizmetleri, kadınların yerel yönetimlere ve karar verme mekanizmalarına katılımı, yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularla ilgili taleplerin oluşturulduğu, il ve ilçe belediyelerine iletildiği bu çalışmanın illerde nasıl yürütüldüğüne dair deneyimlerini kadınlar birbiriyle paylaştı. Buradan yola çıkarak planların uygulanıp uygulanmadığına dair nasıl bir izleme yapılacağı da konuşuldu.

Toplantının ikinci gününde KEİG Platformu’nun son dönemde yayımladığı iki rapor üzerine tartışma yürütüldü. Öncelikle, Kadın İstihdamında Eğretileşme Eğilimleri ve Atipik İstihdam Gündemi isimli rapor üzerine konuşuldu. Kadınların eğretileşme sürecini nasıl yaşadığına dair deneyimlerin paylaşıldığı toplantıda, bu konuyu yaygınlaştırmak üzerine fikirler paylaşıldı. İkinci olarak 2014 yılına dair hazırlanan Esnekleşme ve Enformelleşme Kıskacında Türkiye’de Kadın Emeği ve İstihdamı isimli politika raporu tartışıldı. 10. Kalkınma Planı ve kamu kurumlarının politikalarını belirleyen metinleri toplumsal cinsiyet eşitliği açısından inceleyen raporda öne çıkan “ailenin korunması, kadınların annelik sorumluluğunun ön plana çıkarılması, kadınlara esnek çalışmanın teşvik edilmesi” gibi konular, Davutoğlu’nun son yaptığı paket açıklamaları ile birlikte tartışıldı.

Toplantıda ayrıca, önümüzdeki dönemde yürütülecek kadın kooperatifleriyle ilgili araştırma konusunda fikir alış-verişinde bulunuldu. Kadın kooperatiflerini hem kadın emeğine dayalı üretimin hem de kadın dayanışmasının nasıl örgütlendiği konularına odaklanarak araştıracak çalışmaya dair, üye örgütlerden kadın kooperatifleri deneyim paylaşımında bulundu.

Toplantının son gününde ise, KEİG Platformu ilkeleri yeniden gözden geçirilerek, üyelerin Platform çalışmalarına ne şekilde katkıda bulunduğu ya da bulunabileceği üzerinden konuşuldu. Üyelerin iletişim sıkıntıları sebebiyle yaşadıkları deneyimleri paylaştığı ilk oturumda, bunun nasıl geliştirilebileceği üzerine tartışma yürütüldü. Ayrıca, Platform çalışmalarına dair olumlu görüşler paylaşılarak, bunları devam ettirme yönünde karar alındı. İkinci oturumda ise, Platformun önümüzdeki dönemde 3 farklı konuda çalışma yürüteceği çalışma grupları üzerine konuşularak planlama ve iş bölümü yapıldı.

Toplantıya katılan örgütler: Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği (Ankara), Kadınlarla Dayanışma Vakfı, Petrol-İş Kadın Dergisi (İstanbul), Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği (Antalya), Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (Adana), Çiğli Evka 2 Kadın Kültür Evi Derneği, Buca Evka 1 Kadın Kültür ve Dayanışma Evi (İzmir), Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği (Denizli), Van Kadın Derneği/VAKAD (Van), Bağımsız Kadın Derneği (MERSİN), Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği/KARKAD-DER (Trabzon), Koza Kadın Derneği (Bursa), Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği/ELDER, girişimci Kadınlar Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (Çanakkale), Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar-KEFA

Şunlar İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.