KEİG Kooperatif Grubu toplantısı Diyarbakır’da yapıldı

KEİG Kooperatif Grubu Toplantısı
1-2 Nisan 2017, Diyarbakır

KEİG Kooperatif Grubu toplantısı 1-2 Nisan 2017 tarihinde Diyarbakır’da yapıldı. Toplantıya KEİG üyesi derneklerin güncel çalışmaları ve üyelerin bu derneklerle ilişkilenme süreci konuşularak başlandı. Burada gelir getirici üretim yapılsın ya da yapılmasın, dernek çalışmalarının sosyo-psikolojik güçlenme boyutunun önemi ön plana çıktı. Neredeyse tüm katılımcılar dernek faaliyetlerinin psikolojik sıkıntılarla başa çıkmalarını sağladığını ifade ettiler. Ancak bu durum, derneğin üretim faaliyetlerinin ve ekonomik güçlenme boyutunun geride kalması ile de ilişkili görünüyor. Bu kapsamda önceki toplantılarda öne çıkan yerel yönetimlerin kadın kooperatiflerine destek sağlaması, sosyal güvence, aracılık ve kooperatiflerin tabi olduğu vergi yükleri gibi konular farklı bir kapsamda ele alındı.

Buna göre;

1- Kooperatif Grubu üyesi olan örgütlenmelerin birbirlerini güçlendirmelerine yönelik bir ihtiyacın öncelikli olduğu ortaya çıktı. Temel olarak tekstil, ayakkabı ve gıda alanında üretim yapan örgütlenmelerin ilk iş olarak kendi illerindeki etkinlik ve faaliyetleri belediye ve Kültür Bakanlığı’ndan öğrenerek gruba bildirmesi kararlaştırıldı.
2- Geçmiş toplantılarda da ifade edilen tasarım, pazarlama, hukuk ve muhasebe konusundaki danışmanlık ihtiyacının bir danışma ekibi kurularak çözülmesi kararlaştırıldı. Her dernek Nisan ayı içinde kendi illeri için bu alanlardan kişileri belirleyecek. Danışma ekibi oluştuktan sonra bu kişilerle Mayıs başında iki günlük ortak bir çalıştay yapılacak.
3- Devletin genel olarak kooperatifler özelde ise kadın kooperatifleri ile ilgili vaatleri kısaca değerlendirildi. Kadın kooperatifleri olarak diğer alanlarda olduğu gibi güçlü ve örgütlü bir muhalefet ortaya koyamıyor olmamız nedeniyle, devleti vaatlerini gerçekleştirmek konusunda zorlayıcı olamadığımız ele alındı.
4- Bu nedenle yereldeki örgütlerle ve STK’larla Mayıs ayı sonunda kadın ve emek gündemli bir buluşma yapılacak. Burada cinsiyet eşitliğinin, demokratik kitle örgütleri ile bir arada olmanın neden önemli olduğu; kadın ve emek alanındaki gelişmelerin neler olduğu ve birlikte neler yapılabileceği gibi sorulara yanıtlar aranacak.
5- Haziran’ın ilk haftasında yereldeki ilgili kurumlarla görüşme yapılacak.
7- Temmuz ayı sonrası kadın kooperatifleriyle ilgili rehber kitap çalışmasına ayrılacak.

Toplantıya katılan KEİG üyeleri: İzmir ÇEKEV, Denizli GİKAD, Muğla Emek Benim Derneği, Ankara Ev Eksenli Çalışan Kadınlar, Amed Selis Kadın Derneği, Urfa Mezopotamya Kadın Kooperatifi.

Şunlar İlginizi Çekebilir...