YEREL YÖNETİMLERİN ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME: İSTANBUL’DA BELEDİYE KREŞLERİ, Kasım 2016

Yerel Yönetimlerin Çocuk Bakım Hizmetlerine Yönelik Bir Değerlendirme: İstanbul’da Belediye Kreşleri

KEİG Platformu Yayın Dizisi

Kasım 2016

Önsöz
Türkiye’de sunulan kurumsal çocuk bakım hizmetleri yetersiz kalmaktadır. Toplumsal
cinsiyet temelli şekillenen işbölümü bağlamında bakım sorumlulukları kadınların üzerinde
görülmekte ve bu hizmetlerin daha çok hanede kadınlar tarafından yerine getirilmesi
beklenmektedir. Bu durum, hem çocukların bu hizmete erişim hakkını engellemekte, hem
de kadınların istihdam dâhil tüm sosyal yaşama katılımını son derece zorlaştırmaktadır.
Kurum temelli çocuk bakım ve eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması özellikle kadınlar
ve çocuklar açısından hayati önem taşımaktadır. Bu eksikliğin giderilmesinde ise, yerel
yönetimler tarafından açılacak kreşlerin önemli olduğu düşünülmektedir.
KEİG Platformu’nun erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerine yönelik çalışmalarının
bir ayağını oluşturan bu çalışma, yerel yönetim birimlerinden biri olan belediye kreşlerine
odaklanmaktadır. 2014-2015 yıllarında yürütülen çalışmada araştırma alanı olarak İstanbul
seçilmiş, kreşe sahip olan belediyeler araştırılmış ve mevcut belediye kreşlerinin nasıl
işlediğini anlamaya yönelik bir çalışma yürütülmüştür1*Araştırma kapsamında, İstanbul’da
kreş açmış tüm belediyelerle yüz yüze görüşmeler yapılmış, mevcut durumdan hareketle
bu kreşlerin daha yaygın ve ulaşılabilir olması için neler yapılabileceğine ilişkin çözüm
önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.
Yüz yüze görüşmeleri kabul ederek araştırmaya katkıda bulunan Bakırköy, Beşiktaş,
Beyoğlu, Kartal, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyelerine; erken çocukluk bakım
ve eğitim hizmetleriyle ilgili çalışmaları yürüten tüm KEİG Platformu üyesi örgütlere ve
bu çalışmayı gerçekleştirerek yayına hazırlayan Nihal Şirin PINARCIOĞLU’na ve Ayşegül
TAŞITMAN’a teşekkürlerimizi sunarız.
KEİG Platformu
2016

Yerel Yönetimlerin Çocuk Bakım Hizmetlerine Yönelik Bir Değerlendirme: İstanbul’da Belediye Kreşleri yayınına ulaşmak için tıklayın

Şunlar İlginizi Çekebilir...