İzmir Bölge Toplantısı, Şubat 2013

KEİG PLATFORMU İZMİR BÖLGE TOPLANTI RAPORU (17-18 Şubat 2013)

Genel olarak toplantının iyi geçtiğini ve verimli olduğunu düşünüyoruz. Ancak, ev eksenli çalışma/esnek çalışma/kreş gündemli bu 2 günlük programın konularının birbirinden farklılığı düşünüldüğünde yetersiz kaldığını ve bu sürenin 4-5 güne dağıtılmasının; bizde, sonucun verimliliği açısından daha doğru olacağı kanaatinin oluşmasına sebep oldu.

Toplantıya katılan kadın örgütlerinin katılımının çok iyi düzeyde olması bizi mutlu etti. Bu toplantı sayesinde aynı bölgedeki kadın örgütlerinin (özellikle ev eksenli çalışmaların) deneyimlerini dinleme fırsatı yakalamamızı sağladı. Özellikle ev eksenli kadınların, yine en büyük sorunlarının pazar sıkıntısı olduğu ortaya çıktı. Bunun da örgütlenme ile aşılabileceği fikri oluştu bizlerde. Ancak, özellikle bazı kadın örgütlerinin örgütlenme konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığı ve kooperatif deneyimlerinin paylaşılmasının yetersiz kaldığı eleştirisinin gelmesiyle birlikte örgütlenme konusunda başka çalışmaların (kooperatif vs sendika )yapılması gerektiğini bizlere düşündürmüştür. Bu yetersizliğin bir sebebinin zaman kısıtlaması ikinci sebebinin üniversitelerden çağrılan akademisyen arkadaşların daha üst bir dilden konuşması olabilir. Bunun için belki akademisyenlerle ayrı toplantılar düzenlenerek ya da konular daha dar tutularak aşılabilir. Ayrıca, serbest kürsü şeklinde olan panelin kadınların fikir fırtınası yaratmasında daha uygun bir zemin olduğunun farkındayız. Fakat bunun söz dağılımda eşitsizliği de ortaya çıkarmış bulunmakta. Süre kısıtlaması olmasa serbest kürsünün doğru bir yöntem olduğunu düşünüyoruz.

İkinci gün kamu ile yapılan toplantıda yeterince verimli sonuçlar alamadık. Bunun nedeni çok uğraşmamıza rağmen kamunun bu konuya yeterince ilgi göstermemiş olması idi. Ayrıca, soru-yanıt şeklinde olan bir toplantının kadın örgütlerinin sorunlarını kamu ile paylaşmasında daha verimli bir tarz olabileceğini bizlere düşündürmüştür.

En son olarak kreş konusunun çok işlenmediğini gözlemledik. Bunun sebebi yine zaman sıkıntısı idi. Ancak, bölge toplantılarındaki değerlendirmede, katılan kadın örgütlerinde kreş çalışmasının yapılması gereken bir çalışma olduğu sonucunu aldık; ama nasıl yapılacağını konuşacak zamanı bulamadık. Yine de bu toplantı ile kreş çalışmasının ülke çapında yaygınlaşabilmesi  için fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bütün bu dezavantajlara rağmen bölge toplantısının kadınların birbirlerini tanımaları, deneyimlerini paylaşmaları ve yeni çalışmaları birlikte örebilmek için yeterli olmasa da samimi olduğu izlenimini bizde oluşturdu.

Ayrıca, son gün genel değerlendirmede kadınların sigortasız çalışma konusunda eleştirilerinin olması ve sigortalı çalışmayı talep etmeleri yine bu konuda da ayrıca çalışma yapılması gerektiği sonucuna varmamızı sağladı.

Biz İKD/ÇEKEV/BEKEV olarak  kreş çalışması çerçevesinde bir araya gelip birlikte ulusal kampanyaya vereceğimiz destek konusunda çalışma yapmamız ve KEİG toplantıları haricinde bir arada durmamız önemli olduğuna karar verdik. Bu da bizim için önemli bir gelişme oldu.

Ayrıca, Ege Bölgesi’ndeki ev eksenli çalışan kadınların ve kadın örgütlerinin, deneyim paylaşımı, sözümüzü örgütleyerek güce dönüştürme ve mücadele dayanışmasının güçlendirilmesi için periyodik aralıklarla EGE BÖLGESİ EV EKSENLİ VE EV EMEKÇİSİ KADIN BULUŞMALARI gerçekleştirme zemini bulunduğuna inanıyoruz. Bu anlamda bu bölgesel toplantı bir başlangıçtır diye düşünüyoruz. Gerek bölgesel gerek yurt çapındaki buluşmaların KEİG Platformu’nu güçlendirerek ses getireceğine inanıyoruz. Toplantıdan aldığımız sinerji ile başlatılacak olan kampanyaya daha örgütlü bir yerden katkı sunacağımıza inanıyoruz.

İzmir Bölge Toplantısı Çalışma Grubu

Şunlar İlginizi Çekebilir...