Ayrımcılık ve CEDAW Semineri, Şubat 2013, Diyarbakır

Diyarbakır Kadının İstihdamda Yaşadığı Ayrımcılık ve CEDAW Semineri Raporu

23 Şubat’ta Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi ile beraber Diyarbakır’da avukatlara yönelik Kadının İstihdamda Yaşadığı Ayrımcılık ve CEDAW Semineri gerçekleştirdik. Çalışmamızın amacı kadınların istihdamda yaşadığı ayrımcılığı görünür kılmak, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının iş davalarına yansımalarını tartışmak, iş davalarında cinsiyet ayrımcılığı temelinde değerlendirmeyi geliştirmek ve bir uluslararası mekanizma olarak Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi  (CEDAW) Komitesi’ne bireysel başvuru yollunu hatırlatmaktı.Bu semineri gerçekleştirmekteki çıkış noktamız 8-9 Aralık 2012’de İstanbul’da kadınların istihdamda yaşadığı ayrımcılığın yasal çerçevesine dair gerçekleştirdiğimiz Dava Takip Semineri’nin çıktılarından birinin de iş davalarının cinsiyet temelli ayrımcılık perspektifiyle ele alınmıyor olmasıydı. Seminer’e katılan avukatlar, kadının istihdamda yaşadığı ayrımcılığı görünür kılmak için konuyla ilgilenen avukatlarla seminerler düzenlememizi talep etti.  Gelen talepler üzerine projemiz kapsamında barolarla beraber avukatlara yönelik istihdamda kadına yönelik ayrımcılık konulu çalışmalar yapmayı da faaliyetlerimiz arasında aldık. Bu çalışmaların ilki niteliğindeki Kadının İstihdamda Yaşadığı Ayrımcılık ve CEDAW Semineri’ne Diyarbakır, Van ve Siirt’ten yaklaşık 50 kadın avukat katıldı.

İlk oturumda İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zeynep Kıvılcım uluslararası antlaşmaların Türkiye hukukundaki yeri hakkında gerçekleştirdiği sunumda özellikle Anayasa madde 90/5 ve getirdiği yükümlülüklere değindi. Bu oturumun amacı kadınların istihdamda yaşadığı ayrımcılığa dair iş davalarında bu konuda var olan ve usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası mekanizmaları iç hukukta etkili bir şekilde nasıl kullanabileceğimizi tartıştırmaktı.

Raporun devamını okumak için tıklayın.

Şunlar İlginizi Çekebilir...