TÜRKİYE’DE KADIN EMEĞİ VE İSTİHDAMI İLE İLGİLİ MEVCUT YASALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ,

kapak_web_001-1

KEİG Yayınları Dizisi
Ağustos 2015

Önsöz

KEİG Platformu olarak çalışma yaşamında kadınlara yönelik ayrımcılığı görünür kılmak ve bu ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bunun bir parçası olarak, kadına yönelik ayrımcılığa odaklanan dava takip çalışmaları düzenliyoruz. Bu çalışma ile kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları ayrımcılığı gündemleştirmek, iş davalarında her türlü ayrımcılığa karşı bir perspektif yerleştirmek ve CEDAW [1] gibi etkili uluslararası mekanizmaları kullanmakla hak ihlallerini yasal çerçevede daha görünür hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda kadın örgütlerinden aktivistlerin ve avukatların katıldığı birçok seminer gerçekleştirdik. Seminerlerdeki tartışmaları derlediğimiz, birinci basımı 2012’de yayımlanan “İstihdamda Kadına Yönelik Ayrımcılığın Yasal Boyutu Atölye Notları” başlıklı kitapçığımızdan sonra bu konuda yürüttüğümüz tartışmaların devamı olarak elinizdeki bu kitapçığı da sizlerle paylaşmak istedik.

Kadın istihdamını arttırmaya yönelik yapılan yasal düzenlemelerin cinsiyet eşitliği perspektifinden yoksun olması, yasa yapıcılar tarafından kadınların istihdama katılımı önündeki mevcut engellerin göz önüne alınmaması, iş hukukunda kadına yönelik ayrımcılığa ilişkin tam koruma sağlamamaktadır. Ayrımcılık yasağına ilişkin yasal düzenlemelerin ise uygulanmadığı, aksine toplumda kadına yönelik kalıplaşmış önyargı ve değerlerin yargının karar süreçlerine etkisi sıkça görülmektedir. Bu sebeple, kitapçıkta kadınların istihdamda yaşadıkları ayrımcılıkların mevcut yasalar üzerinden değerlendirmesini, yasal düzenlemelerin uygulamadaki yansımalarını ve uluslararası hukukla ne ölçüde uyum gösterdiğini tartışmaya açmak istedik.

Mevcut yasal düzenlemelerin değerlendirmelerini yaparken uygulanabilirliği ya da değişmesi gereken noktalarla ilgili aynı zamanda dava süreçlerini takip etmenin bu alanda yürütülen çalışmalarda önemli bir araç olduğunu düşünüyoruz. Dava takip süreçlerine dahil olan hukukçular, kadın örgütleri, sendikalar, meslek örgütleri başta olmak üzere geniş katılımlı ortak bir çalışmanın bu tartışmaları derinleştireceğine inanıyoruz.

Kadın emeği ve istihdamı alanında yürüttüğümüz bu hukuksal çalışmaya destek sunan ve yazılarıyla bu kitapçığa katkıda bulunan sevgili Evra Çetin, Özlem Ayata, Sezin Uçar, Sibel Özen ve İdil Soyseçkin’e teşekkür ederiz. Ayrıca, KEİG Platformu çalışmaları kapsamında dava takibi çalışmasını yürüten ve bu kitapçığı hazırlayan Sibel Özen’e de teşekkürlerimizi sunarız.

KEİG Platformu
Ağustos 2015

Yayınına ulaşmak için tıklayın.


[1] Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi

Şunlar İlginizi Çekebilir...