Tez-Koop-İş Kadın Dergisi Çıktı

Sendikaların kadınsız, kadınların sendikasız olduğu Türkiye’de, kadın emeği politikası oluşturmaya çalışan kadınların kolektif ürünü  Tez-Koop-İş Kadın Dergisi yayın hayatına başladı. Çok sayıda kadının emeğiyle oluşan bu derginin hem ücretli hem de ücretsiz ev içi emek konusunda kadın hareketine büyük bir katkı sunacağına ve aynı zamanda hepimizi güçlendireceğine inanıyoruz.

Dergiyle ilgili yapılan haberi aşağıda okuyabilirsiniz:

“Geliyoruz” demiştik, geldik.

Tez- Koop- İş Kadın Dergisi çıktı 

Tez-Koop-İş Sendikası Kadın Dergisi 5 Mart’ta Ayaş Prestige Otel’de yapılan, parlamentoda grubu bulunan partilerin kadın milletvekillerinin, sendika yöneticilerinin, Türk- İş Başkanı Ergun Atalay’ın, sendika üyesi ve temsilcisi 300 kadının, kadın ve kadın emeği alanında çalışmalar yapan kurum temsilcilerinin katıldığı geniş kapsamlı bir etkinlikle, kadın- emek dünyasına “merhaba” dedi.

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Tez- Koop- İş Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, kadın emeğinin iş yaşamında olduğu gibi sendikalarda da görünmez kılındığını belirttikten sonra şöyle devam etti:  “Kadınların sendikal süreçlere katılımını, daha aktif üyeler haline gelmelerini önemsiyoruz. Çalışma yaşamında ikincil işgücü olarak görülen kadınların emekleri değersizleştiriliyor. Üyelerinin yüzde 38’i kadınlardan oluşan bir sendika olarak biz, kadın emeğinin değersizleştirilmesine karşıyız. İşte bu nedenle, bugün burada attığımız adım çok önemlidir. Kadın dergisi çalışma yaşamındaki eşitsizliklerle mücadele araçlarımızdan biri olacak”. Tez- Koop- İş üyesi tüm kadınları dergiye sahip çıkmaya çağıran Özdemiroğlu “ Siz sahip çıktıkça bu dergi gelişip güçlenecek, yetkinleşecek ve yaşamaya devam edecek”,  dedi.

Kolektif kadın emeği

Tez- Koop- İş Kadın Dergisi’nin editörü Necla Akgökçe ise derginin çıkış ve hazırlanma sürecini anlattığı konuşmasında, kadın- emek alanına yeni bir soluk getireceklerini belirttikten sonra diğer sendika dergilerinden farklı olarak bu derginin sendika genel merkezinde çalışan kadınların kolektif emeğinin ürünü olduğunu belirtti. Erkek egemen örgütler olan sendikaların cinsiyetçilikten arındırılması için özel çalışmalar yapması gerektiğini vurguladıktan sonra  “Bunun için iki tür çalışma var. İlki öznesi kadın olan, kadınları güçlendiren “kadın eşitlik çalışmaları”, diğeri de öznesi kadın ve erkek olan “toplumsal cinsiyet çalışmaları”dır. Kadın- eşitlik çalışmasının yönü aşağıdan yukarıya iken toplumsal cinsiyet çalışmasının yönü yukarıdan aşağıyadır. Kadın dergisi sendikanın toplumsal cinsiyet çalışmaları çerçevesinde değerlendirilebilir. Çünkü sendika yönetim kurulunun aldığı bir karar üzerine çalışmalara başladık biz.” dedi.

Ücretsiz emek de var

Tez- Koop- İş Sendikası’nın örgütlü olduğu sektör itibarıyla kadın emeğinin tüm biçimlerini barındırdığına dikkat çeken Akgökçe şöyle devam etti: “Bu dergi aynı zamanda ücretsiz eviçi emeğinin görünür kılınması için de çaba sarf edecek. Çünkü dışarıda çalışan kadınların hemen hemen hepsi evde de ücretsiz emek harcıyor. Ev içi emek, tüm kadınların ortak paydası” dedi.

Etkinlik, KHK ile işten atılan müzik öğretmeni Sasa Serab’ın verdiği konser ile son buldu.

Video haber: Tez-Koop-İş Sendikası Kadın dergisini kadınlar anlatıyor

 

 

 

 

Şunlar İlginizi Çekebilir...