GİRİŞİMCİ KADINLARIN DESTEKLENMESİ DERNEĞİ/ GİKAD – DENİZLİ

aysebalkanay@gmail.com


xgikad.foto.kucuk_2cacaca

2003 yılında AB-TESK ortaklığında düzenlenen ‘Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi’ Projesinde
10 haftalık eğitimlerini tamamlayan ilk grup olarak bizler ‘Girişimci Kadınlar İnisiyatifi’ni kurduk.
İnisiyatif olarak başladığımız çalışma ortaklığımızı 2004 yılında ‘Girişimci Kadınların
Desteklenmesi Derneği’ olarak Denizli merkezde sürdürmeye karar verdik.

2004’ten bu yana bir çok yerel, ulusal ve uluslararası kadın temelli birlikteliğin içinde yer almaya ve destek vermeye
çalışıyoruz. Denizli Kadın Platformu, DESGEP (Denizli Sivil Toplum Geliştirme Platformu), KEİG (Kadın Emeği
ve İstihdamı Girişimi Platformu), Ege Kadın Buluşmaları Platformu, EEÇK (Ev Eksenli Çalışan Kadınlar)
Platformu’nun aktif üyesiyiz.

STGM, KADER, KAGİDER, MEDİZ, TOSYÖV gibi bir çok STK’nın eğitim, toplantı ve gündemlerini takip ediyor; aktif
katılım ve destek veriyoruz.

Dernek bünyesinde üyelerle, derneğin el emeği grubunda, fabrikalarda, mahallelerde, ilçelerde bugüne kadar
yaklaşık 1500 kadınla birlikte çeşitli eğitimler (diksiyon-drama, pratik bilgisayar, kadın hakları, toplumsal cinsiyet
rolleri, sağlıklı yaşam, pratik İngilizce, iş hayatı-piyasa bilgileri, proje hazırlama, temel fotoğrafçılık) yaptık ve devam
etmekteyiz.

2 yıldır dernek olarak ‘Yaşam Sahnesinde Kadın Sergisi’ (El Emeği, Oyuncak ve Fotoğraf) açmaktayız; zaman zaman
da çeşitli fuar, sergi ve yarışmalara katılım sağlıyoruz. Kadınların daha yaratıcı olabilmeleri ve kendine güvenlerini
teşvik için ‘GİKAD -Kişisel Gelişim Yarışması’nı düzenledik.

Birçok AB projesine ortak, iştirakçi, eğitmen, danışmanlık ve tercüme destekleri verdik. Sağlık (Üreme Sağlığı ve
Önlenebilir Özürlülükler-eğitmen desteği), Kadına Yönelik Şiddetin Engellenmesi (Toplum Duysun Şiddet Son
Bulsun-ortak desteği), Çocuk İstismarının Engellenmesi (Bir Avuç Tohumdur çocuklar Geleceğimizde-iştirakçi
desteği) alanlarındaki projelere destek verdik.

GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı) kurul üyeliği , İİMEK (Denizli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu) kurul üyeliği,
GESİFED (Güney Ege Sanayici ve İş Adamları Federasyonu) yönetim kurulu üyeliğimiz devam etmekte.

GİKAD olarak kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitim alanlarındaki her tür girişimci faaliyetini bundan sonra
da destekleme kararındayız.

Adres : İstasyon Caddesi, Köseoğlu İşhanı Kat: 5 Denizli
Telefon : 0 258 242 10 28
Facebook: https://www.facebook.com/groups/gikad2004/?fref=ts

Şunlar İlginizi Çekebilir...