MEZOPOTAMYA KADIN KOOPERATİFİ – URFA

Mezopotamya Kadın Çevre İşletme Kooperatifi Nasıl Kuruldu?

Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği 2010 yılında Kadın İstihdamının Desteklenmesi hibe programı kapsamında yürütmüş olduğu Kadın Kileri projesini, kadınlara piyasa ihtiyaçları doğrultusunda beceri kazandırmak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak, tarımsal alandan gelerek piyasa koşullarında çalışmak zorunda kalan kadınlara sosyal kapasite geliştirme eğitimleri vererek çalışma yaşamına entegrasyonlarını sağlamak, kadınların çalışmasının önünde engel olan sosyokültürel değerlerin değişmesine katkı sağlamak amaçlarıyla hayata geçirdi.

Proje kapsamında Sırrın Mahallesi’nde saha çalışmaları yapılmış, hedef grup olarak belirlenen kadınlara yapılandırılmış eğitimler verilmiştir. Öncelikle okuryazar olmayan gündelik tarım işçisi kadınlara okuma yazma kursu, iletişim, iş sağlığı ve yaşama hakkı, örgütlenme,  girişimcilik, kooperatifçilik, uygulamalı üretim eğitimleri verilmiş; gıdaların kurutulması saklanması ve paketlenmesi hijyeni konusunda uzmanlarla bire bir çalışma yürütülmüştür. Özelikle eğitim ve istihdam çalışması bir arada yürütülmüştür.

Eğitimler başladıktan sonra eve kapalı, dört duvar arasında sıkışıp kalan kadınlar,  farklı bir sosyal hayat içerisine girmişlerdir. Eğitimler, sosyal etkinlikler, rehabilitasyon çalışmaları ve edindikleri yeni sosyal çevre, kadınlara özgüven kazandırmıştır. Proje sonunda kendine güvenen, sosyal hayata uyum sağlayabilen, kendisiyle ve kadın kimliğiyle topluma uyum sağlayabilen kadınlar olmuşlardır.

Ayrıca kadınların emeklerinin karşılığını alma noktasında farkındalıkları gelişmiştir. Projemiz süresince kadınlara istihdam olanakları yaratmak için yoğun çalışmalar yapılmış, proje kapsamında birçok kadına iş bulunmuştur. Ancak çalışma yaşamının kadınlara göre dizayn edilmemesi ve çalışma koşularının zor, ücretin ise düşük olması kadınların çalışma yaşamına katılmalarını engelleyen bir durumdur. Dolaysıyla kadınların ekonomik yaşama katılımları için sadece iş bulmanın yeterli olmadığı gerçeği vardır. Bölgede geleneksel aile yapısı kadınların çalışmasını zaten istememektedir. Bu durum bizi arayışa itti ve kadınlar için en uygun çalışma ve örgütlenme şeklini araştırdık. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile yaptığımız deneyim paylaşım toplantılarında kursiyer kadınların motive olduğunu gördük. Kooperatif kurulursa birçok kadın için istihdam olanağı yaratacağı inancı ortaya çıktı ve 21 Ekim 2011’de Mezopotamya Kadın Kooperatifi kuruldu. Proje kapsamında bölgemizde kurulan bu ilk kadın kooperatifinde çalışan, çalıştığının karşılığını alan kadınlar, bölge genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya katkıda bulunacak ve kadınların örgütlenme ve dayanışma ağını güçlendirecektir.

Mezopotamya Kadın Kooperatifi’nin Şanlıurfa’da önemli dönüşümler yaratmada bir basamak teşkil edeceğine inanıyoruz. Kadınlar feodal-ataerkil yapının kendilerine biçtiği rolü sorgulayarak kendi üzerlerindeki tahakkümcü anlayışlara karşı çıkacakları güç ve bilgiye sahip olmuşlardır. Üretimsizlikten üretimdeki rollerinin etkin bir zemine kavuşması özgüvenlerini geliştirmiştir. Kendi yaşadıkları bu dönüşümü, hemcinsleri başta olmak üzere toplumla paylaşmaları etkinin sürekli olmasındaki en temel öğelerden biri olacaktır.

Kooperatif katılımcılığı ve sürdürebilirliği hedeflediği için kadınlar, kooperatifi sahiplenme ve yönetme konusunda verilen güçlendirme eğitimleriyle her türlü teknik donanıma sahip olmuşlardır. ‘Kendin üret, kendin yönet’ modelinin kooperatifin gelişmesi, büyümesi ve bölgemizde kadınlara istihdam olanakları yaratma çalışmalarında önemli bir ivme kazandıracağını ümit ediyoruz.

 S.S.Mezopotamya Kadın Çevre İşletme Kooperatifi

İletişim Bilgileri

Adres: Şahintepe Mah. Sanayi Cad. Bozova, Şanlıurfa

E-mail:

zivinkapikayali@gmail.com

sevincozipek67@gmail.com

Telefon:

0541 653 8818

0507 128 6040

 

Şunlar İlginizi Çekebilir...