SOSYAL KALKINMA VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKALARI MERKEZİ / SOGEP – İSTANBUL

www.sogep.org.tr – iletisim@sogep.org.tr


sogep

SOGEP üyeleri akademisyenler, aktivistler ve araştırmacılardan oluşmaktadır. Merkez yeni kurulmuş olmasına rağmen üyelerinin sosyal politikalar ve cinsiyet eşitliği alanlarında önemli birikimleri ve uzmanlıkları bulunmaktadır. Toplumsal cinsiyet ve sosyal kalkınma çalışmaları alanlarında çok değişik projelerde yer almışlardır. Kadın sorunlarının çözümleri doğrultusunda yapılan çalışmaların en etkili bir biçimde sonuçlanabilmesi için bu alanda yapılan etkinliklerin, tartışılan politika önerilerinin, en iyi uygulamaların ve ders çıkartılması gereken başarısız deneyimlerin bir araya toparlanması, analiz edilmesi ve tekrar alanda çalışan aktörlere yayılması gerekmektedir. Bunun için ilgili tüm aktörlerle ilişki içinde olan ama alanın bütününe bakıp analiz edebilecek bir mesafede duran bir örgütlenme gerekmektedir.

SOGEP yukarıda tanımlanan ihtiyaç doğrultusunda kurulmuştur. SOGEP’in misyonu kadın çalışmaları alanının bilgisini derleyerek, tekrar alandaki aktörlerin kullanımına sunmaktır. Merkez, temel olarak sivil toplum örgütlerinin ve kamuoyunun talepleri doğrultusunda sosyal kalkınma ve cinsiyet eşitliği politikalarını ilerletmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda STK’lara kendi savunuculuk veya çalışma alanlarında lobi ve politika yapma araçları sunmayı da hedeflemektedir.

SOGEP, misyonu doğrultusunda temel olarak şu çalışmalara odaklanmaktadır:
• Araştırma yürütmek, politika dokümanları ve araçları üretmek, izleme ve raporlama yapmak.
• Araştırma sonuçlarının yaygınlaştırılmasını ve çeşitli örgüt ve kurumlarca gerçekleştirilen araştırmaların bulgularının paylaşılmasını sağlamak, kendi alanına bağlı olarak, ulusal, bölgesel, küresel ve özellikle AB düzeydeki kurum ve örgütlerle yeni metodolojiler üzerine deneyim aktarımında bulunmak.
• Türkiye’nin AB’ye üye olma süreci ile paralel olarak, ürettiği ve uyguladığı sosyal projeler aracılığıyla, farklılıkları değerli kılarak eşit bir toplumu desteklemek. Buna bağlı olarak, politik gündemin toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi ile dönüştürülmesine yardımcı olmak ve STK’ların ve ilgili diğer tüm aktörlerin ilgili süreçlere katılımını kolaylaştıracak çalışmalarda bulunmak.
• Özelde kadın örgütlerine, genelde ise kadın çalışmaları alanında yer alan aktörlere kapasitelerini artıracak, çalışmalarını sağlam temellere oturtacak, savunuculuk çalışmalarında destek verecek araçları üretmek ve uygulamak.

İlkeler:

SOGEP, çalışmalarını gerçekleştirken aşağıdaki ilkeler çerçevesinde davranır:
• Anti-militarist
• Homofobik olmayan
• Farklılıklara saygılı
• Dayanışmacı
• Anti-hiyerarşik
• İnsan haklarına duyarlı
• Çevre sorunlarına duyarlı

Adres : Kamer Hatun Mahallesi, Hamalbaşı Sok. No:22-9, 34435, Beyoğlu, İstanbul, Türkiye
Telefon: 0532 471 87 46- 0532 471 95 13
Facebook: https://www.facebook.com/sogepstk?fref=ts

Şunlar İlginizi Çekebilir...