EŞİT YAŞAM DERNEĞİ – İZMİR

Eşit Yaşam Derneği, 2013 yılında İzmir’de kuruldu. Daha eşit bir dünya, daha eşit bir yaşam kurmak için katkıda bulunmak isteyenlerin bir araya geldiği, bir bir dayanışma ortamı, bir güç olmaya çalıştı, özellikle yerel düzeyde eşitlikçi değişim yaratmayı amaçlayan çalışmalar gerçekleştirdi. Eşit Yaşam Derneği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalar yürüten Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları ve Eşitlik Birimleri Çalışma Komitesi’nin sekretaryasını üstlenmiş durumdadır. Özellikle Belediye Meclislerinin Kadın-Erkek Eşitliği, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği gibi adlar altında kurulan eşitlik amaçlı komisyonlarını güçlendiren çalışmalar yapmaktadır. Dernek Avrupa Kadın Lobisi-Türkiye Koordinasyonu, Türkiye Kadın Koalisyonu, Uluslararası Şeffaflık Derneği, Denge Denetleme Ağı, Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi gibi ulusal platformların ve İzmir’de kurulu Tülay Aktaş Güçbirliği STK Platformunun daimi üyesidir.

2014-2019 Döneminde Yapılanlar:

2014 Yerel Seçimleri ile İzmir’de 50 bile olmayan kadın belediye meclis üyesi  sayısı 138’e çıktı. Belediye Meclislerindeki yeni üyelerin kadınların ihtiyaçlarına duyarlı olmaları sonucu, Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu kuran ilçe belediye meclisi sayısı arttı. Ancak, ne yapacağız, nasıl yapacağız? sorusuna cevap olacak bilgilenme, rehberlik ihtiyacı olduğunu arkadaşlarımızla birlikte tespit ettik. Öncelikle stratejik planların 2015 bütçelerinin hazırlıklarına katkıda bulunmak ve etki yapmak amacıyla sorun ve bilgi odaklı güçlendirme çalışmaları gerçekleştirdik.

Yürüttüğümüz çeşitli çalışmaları örneklersek;

  • Stratejik Planlar ve Yerel Eşitlik Stratejik Planları,
  • Toplumsal Cinsiyet ve Yerel Yönetimlerin Eşit ve Eşitleyici Hizmetleri,
  • Belediye Meclisleri Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları ve Belediyelerin bünyesindeki eşitlik (kadın-erkek eşitliği) birimlerinin durumu ve güçlendirilmeleri,
  • Kadın Kooperatifleri , kadın emeği ve yerel kalkınma,
  • Yerel yönetimler ve bakım emeğine, kadın istihdamına katkıları,
  • Cinsiyete duyarlı bütçe çalışmaları,
  • İzmir belediyelerinin kadın hizmetlerindeki durumu ve sağlanan gelişmeler,

gibi konuları ele aldığımız çalıştayları ve bu alanlardaki çeşitli çalışmalara katkıda bulunduğumuzu sayabiliriz. Ayrıca Belediyelerin Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonları üyeleriyle ilçe bazında belediyeler tarafından geliştirilmiş kadına yönelik kreş, günlük-saatlik bakım hizmeti, üretim kooperatifi gibi hizmetleri, eşitlikçi ve eşitleyici diğer belediye hizmetlerini yerinde incelemeyi amaçlayan inceleme gezileri düzenleyip gerçekleştirerek birbirimizden öğrenmeyi kolaylaştırdık. Üyelerimiz aracılığıyla çeşitli ilçelerde Belediye Meclis Üyelerine yönelik, toplumsal cinsiyet rolleri açısından eşitleyici ve eşit hizmet anlayışımızı aktaran bilgilendirme toplantıları yaptık. Çeşitli belediyelerin kadın istihdamı, bakım emeği, kadına yönelik şiddet gibi alanlardaki çalışmalarına, Kent Konseyleri Kadın Meclislerinin çeşitli programlarına destek verip, dayanışma göstererek de yerel yönetimlerin eşitleyici ve eşit hizmet anlayışını geliştirmeye katkıda bulunduk.

Ka.Der İzmir Şube’nin 8 ilçede uyguladığı Yurttaşlık Eğitimi Programı’nda ‘’Toplumsal Cinsiyet Penceresinden Belediyelerde Eşit ve Eşitleyici Hizmetler’’ derslerini üstlendik ve gerçekleştirdik.

Son olarak 22 Mayıs 2019 tarihinde, 2019-2023 döneminde görev yapacak kadın meclis üyeleri, kadın erkek fırsat eşitliği/toplumsal cinsiyet eşitliği komisyon üyeleri, kadın belediye başkanları,  STK temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi bürokratları ile  birlikte bir tanıtım, öneri ve ihtiyaç belirleme toplantısı yaptık.

Eşit Yaşam Derneği İletişim Bilgileri:

S.Nazik IŞIK 0533.6397848

Canan Aydemir Özkara 0532.6932999

esityasam@ggoglegorups.com, nyisik@gmail.com, antcanib@hotmail.com

Adres:1570 sokak Kuyumcu İşhanı Sitesi no.17/34 Konak/İZMİR

Şunlar İlginizi Çekebilir...