YAŞAM EVİ KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ – URFA

www.yasamevidernegi.org – yasam_evi@hotmail.com


Derneğimiz 30 Nisan 2004’te kuruldu.
Derneğin amacı: Kadının toplumdaki eşitsizliğini gidermek sosyal, hukuksal, ekonomik, sağlık, kültürel vb. yaşamın her alanında aktif rol almasını sağlamaktır.
Derneğin Misyonu: Kadın bilincini yükseltmek bu amaçla kadının kendi öz iradesini açığa çıkarıp birey olarak kendini rahatça ifade edebilmesini sağlayacak bir ortam sunmaktır.
Üye sayısı:109
Derneğin Yönetimi: 7 kişilik asil yönetim ve 7 kişilik yedek yönetim toplam 14 kişi aktif olarak çalışmakta aktif çalışanlardan 2 kişi avukat 2 kişi öğretmen 1 Eczacı, 1 muhasebeci, 1 psikolog, 2 kişi esnaf ve 5 kişi ev kadını olmak üzere karma bir yapıdan oluşmaktadır, çalışanlar gönüllülük temelinde çalışmaya katılmaktadır.

DERNEĞİN FAALİYETLERİ
Hukuksal Danışmalık: Şiddete uğrayan ensest, taciz ve tecavüze uğrayan boşanmak zorunda kalan nafaka talebi olana kadınlara ücretsiz hukuksal danışmanlık veriyoruz. 2 yılda 75 başvuru olmuş mahkemeleri yakından takip edilmekte
Eğitim Seminerleri: Kadın bilincini artırmak bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, sorunlarına yaklaşımını ve kadın cinsine toplumsal bakış değiştirebilmek kadın sağlığı konusunda bilgilendirmek için eğitim seminerleri düzenlemek
Kitap okuma: Kütüphanemiz tüm kadınlara açıktır. Ayrıca bir kadın kütüphanesi ve kadın arşivi oluşturma çabasındayız. Okuma ve tartışma günlerimiz sürmektedir
İş Danışmanlığı: 2 yılda 60 kadın başvurmuş 20 kadına iş bulunmuş Psikolojik Danışmalık Faaliyetleriyle 1 yılda 200 kadına ulaşılmış 30 kadının yaşamında bir dönüşüm sağlanmış 4 kadın sığınma evine gönderilmiş 20 kadına iş bulunmuş 2 kadının başarılı kız çocuklarına burs bulunup okumaları sağlanmıştır.
Mahalle Çalışması: Mahallerde Çalışma grupları grup önderleri oluşturma çalışması var Mahalle Çalışmalarında Toplumsal Cinsiyet eğitimleri sonucunda yaşamın yeniden sorgulanmasını ve yaşadığı sorunu adlandırmada yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Ayrıca alanda sorun tespiti öncelikli sorunların tespit çalışması var. Kagider den aldığımız fonla Yürüttüğümüz Yaşam evini Güçlendirme Projesinin sonuçları Proje uygulanmaya başlandığı tarihten bu yana toplam 200 kadın psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmak üzere başvurmuş. Hukuki Danışmanlık için, 25 kişi başvurmuş ve hukuki yardım talebinde bulunmuştur. 30 kişi de iş başvurusunda bulunmuştur.
Derneğimizde bir yılda ay 15 eğitim semineri düzenlenmiş ve toplam 214 kadın katılmıştır. Dernek olarak yaşadığımız en büyük zorluk bize başvuran ve oldukça mağdur edilen kadınlara kalacak yer bulamam ayışımız. Belediye ile bu yönlü görüşmelerimiz devam etmektedir. Derneğimiz çalışmalarının daha çok yaygınlaşması için birtakım projeler hazırlanmakta; özellikle istihdam projeleri üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Yaptığımız Projeler: KAGİDERe sunduğumuz Psikolojik Eğitim ve Destek Evi projesi. İkinci projemiz Kadın İstidamınaa yönelik İngiltere Büyükelçiliğine sunduğumuz Biber Atölyesi projesi.
Dernek çalışmasını yürütürken karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri kadının kendine güveni olmadığı gibi kadın çalışmalarına da güveni yoktu.

Tüzük Özeti
Derneğin Amacı: Kadının toplumdaki eşitsizliğini gidermek sosyal hukuksal, ekonomik sağlık kültürel vb yaşamın her alanında aktif rol almasını sağlamak
Derneğin Yapacağı işler
1- Kadının sosyal kültürel hukuksal bilincini geliştirmeye yönelik
a) Kadın hakları
b) Kadına uygulanan Şiddet
c) Ataerkil sistem ve buna alternatif kadın bakışı
2- Kültürel yozlaşma, bu yozlaşmada kadın cinsinin aşağılanması ve kullanılması önünde engel olma mücadelesi vermek kadının öz potansiyelini açığa çıkarmak. Bu amaçları gerçekleştirmek için lokanta, el işi tezgâhları. Çamaşırhane, cafe vb işletmeler açmak
3- Eğitim merkezleri açarak kadınlara okuma yazma meslek edinme el becerileri kursları vererek kadını her açıdan yetkinleştirmek
4- Kadını konu alan sinema tiyatro vb kültürel ve sanatsal faaliyetleri araştırarak açığa çıkarmak ve arşivlemek Türkiye de dünyada kadını konu alan yazı kitap resim fotoğraf gazete dergi vb görsel arşivin zengin olduğu bir kadın kütüphanesi oluşturmak.
5- Her türlü şiddete karşı sığınma evleri vb kurumları açmak veya açılmasını desteklemek 6- Şiddetin egemenliğini ortadan kaldırmak için kamuoyunu bilinçlen derici her türlü çalışmayı yapmak.

Adres : İmam Bakır Mah. 672. Sok. No: 22 ŞANLIURFA
Telefon: 0 414 315 17 25
Faks : 0 414 315 17 25
Facebook: https://www.facebook.com/pages/yasamevidernegi

Şunlar İlginizi Çekebilir...