VAN KADIN DERNEĞİ / VAKAD

kadindernegi@gmail.com


Van Kadın Derneği 2004 yılının Nisan ayında bağımsız ve feminist bir örgüt olarak 7 kadın tarafından kuruldu.

Amaçlarımız:
*Ekonomik, sosyal, bireysel, toplumsal, bireysel, kültürel, yasal, politik konularda çalışmalar yapmak, bu anlamda kadınların güçlenmelerine katkıda bulunmak.
*Dayanışmak için gereken zemini oluşturmak.
*Kadınların her türlü platformda yaşam kalitesi ve seviyesinin yükseltilmesi için çalışmalar yapmak.
*Kadınların kent yönetimine katılıp karar alabilmesi, kent olanaklarından yararlanabilmesi, kent kültürünün ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi ve kadınların sosyalleşmeleri için projeler üretmek.
*Kadın, toplum, aile, birey bilincini geliştirmek, kadınları insan hakları ve kadının insan hakları konularında bilinçlendirerek farkındalık yaratmak
*Kadına yönelik şiddetle mücadele etmektir.

PROJELERİMİZ
Kadın Danışma Merkezi: Kadın Danışma Merkezi faaliyetlerinden biri de iş bulmak, meslek eğitimi almak isteyen kadınları kurslara yerleştirmek, girişimciliğe ilişkin eğitimler organize etmek, ekonomik haklar konusunda bilgilendirmelerde bulunmak, ücretsiz proje yazmak gibi çalışmalar yapmak olarak tanımladığımız ekonomik destektir.
Kesrevan el sanatları atölyesi: Global Fund For Women tarafından desteklenen el sanatları atölyemiz 1 yıldan fazla süre içinde özellikle kendine ve çocuklarına tek başına bakmak durumunda kalan 50 kadını istihdam etmeyi amaçlıyordu. 50 kadın porselen bebekler üzerine yöresel kadın kıyafetleri diktiler ve satıp para kazandılar böylece. Ama bu projenin başarısız bir proje olduğunu söylemek mümkün. Çünkü proje süresi bittiğinde atölyeyi üstlenecek kadınlar bulamadık. Faydalanıcıların okuma-yazma düzeyi düşük olduğu için işletmesini üstlenen olmadı. Kurumsal olarak bizler de aslında bu alanda becerikli değildik. Şuanda atölye boş ama yürütebilecek bir kadının değerlendirmesine açık halde beklemekte.
Kadın sığınağı: BMMYK ile ortak olarak yürüttüğümüz sığınağımızda kadınlar rutin olarak haftada bir kere psikologla görüşme alıyorlar. Haftada bir gün mülteci kadınlar ve çocukları Türkçe okuma-yazma kursuna katılıyorlar. Sığınak sonrası ev ve iş bulmaları için yine Van Belediyesi Aile Danışma Merkezi ile kontak halindeyiz. Ayrıca meslek eğitimi konusunda proje yürütenlere ya da derneğe ulaşan toplu iş alımlarında fabrika ya da atölye sahiplerine sığınakta kalan kadınların yerleştirilmesi için görüşmeler alıp meslek sahibi olmalarını sağlamaya çalışıyoruz.
Toplumsal cinsiyete duyarlı çocuk bakıcılığı eğitimi projesi: Ülke içinde yerinden olmuş kişilerin yoğun olarak yaşadığı Bostaniçi Beldesi’nde 16–25 yaş arası genç kadınların istihdamını amaçlıyoruz. Bu proje Doğu Anadolu Kalkınma Programı tarafından desteklenmektedir. Proje 2007 yılı Temmuz ayında sona erecek. Proje sonunda alacakları sertifika Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylıdır. Proje sonlanmadan iş ilanları eğitim yerine asıldı ve işe yerleşen kadınlar oldu. Ayrıca Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Merkezi’ne ait bazı projelerde çalışmak üzere teklif alanlar oldu. Şuanda dernekte çocuk bakıcısı arayan ve işe yerleşmek isteyenler arasında buluşmayı sağlayacak bir sistem oluştu. Ayrıca proje faydalanıcıları haftada bir gün kadının insan hakları eğitimi de almaktadırlar ve bu eğitim kapsamında ekonomik haklar kısmında yereldeki fırsatlar da konuşulmakta ve faydalanıcılardan bazı istekli olanlar için Mikro Kredi ve Sosyal Riski Azaltma Projeleri kapsamında projeler yazılarak girişimcilikleri desteklenecektir.
4320 nolu ailenin korunmasına dair kanunun yaygınlaştırılması kampanyası projesi: Bu proje Women’s World Day Of Prayer -German Committee tarafından fonlanmaktadır. Daha yeni başlayan bu projede bilgilendirmeye önce 200 kadınla başlandı. Her kadın en az 20 kişilik birer grup açacaklar ve böylece en az 4000 kadın kampanyadan direk faydalanmış olacak. Yine bu proje kapsamında ekonomik haklar da işlenmektedir.
KADIN İNSAN HAKLARI EĞİTİM PROGRAMI(KİHEP) Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Vakfı’nın hazırlamış olduğu bu eğitim programının eğitici eğitimini almış 4 üyemiz düzenli olarak gruplar açmaktadırlar. Dernek üyelerinin bu eğitim programından geçmesi zorunludur. Eğitimler interaktif olup,16 hafta sürmektedir.
Kadının İnsan Hakları Eğitiminin amaçları;
*İnsan, vatandaş ve kadın olarak haklarımızın neler olduğu konusunda bilinçlenmek,
*Yazılı yasalar da öngörülen haklarımızı, bunları nasıl kullanabileceğimizi ve eleştirebilmeyi öğrenmek,
*Sözlü yasalar olarak adlandırabileceğimiz, gelenek- görenekler ve günlük uygulamaların haklarımızı nasıl belirlediği, kısıtladığı ya da ihlal ettiği konusunda bilinçlenmek,
*Yazılı ya da sözlü, bu yasaları değişmez olmadıklarını kavramak, nasıl değiştirilebileceğini öğrenmek, bu amaçla eylemde bulunmak,
*Deneyimlerimizi birbirimizle paylaşarak, birbirimizden öğrenmeyi sağlamak; bu şekilde kendimiz ve kadınlar olarak ortak sorunlarımız hakkında bilinçlenmek; bu sorunlar karşısında direnç geliştirmek ve çözüm üretmek,
*Haklarımızı elde etmek için harekete geçmeye yönelik kişisel becerileri ve toplu yerel örgütlenme becerilerini geliştirmek,
*Grup çalışması yapmayı öğrenmektir. Eğitimin konularından biri kadının ekonomik haklarıdır.

YAYINLARIMIZ:
Bülten: Danışma merkezi kurulduktan sonra her üç ayda bir bülten yayınlamaktayız. Bültenlerimiz Türkçe, Kürtçe ve İngilizce dillerinde basılmaktadır. Haziran ayı içinde çıkaracağımız bültende toplumsal cinsiyete duyarlı çocuk bakıcılığı eğitimi ile ilgili ilan yapılacaktır.
El ilanı: Kreşlerin etkinliklerinde vs velilere dağıtılmak üzere el ilanı dağıtarak çocuk bakıcısına ihtiyaç duyanlara ulaşmayı düşünüyoruz.

YERELDE KİMLERLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ?
UNFPA-yerel yönetimler-STKlar üçgeninde kadınların ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin yürütülen “Birleşmiş Milletler Ortak Programı”na, UNDP-yerel yönetimler-STKların ülke içinde yerinden edilmiş kişilere yönelik oluşturulan ortaklığa, Van Cumhuriyet Savcılığı’nın önderliğinde tüm devlet kurumlarının ve bazı sivil toplum kuruluşlarıyla meslek odalarının içinde yer aldığı, suçtan zarar görmüş ve cezaevinden çıkmış kişilere psiko-sosyal destek vermek için kurulmuş “Denetimli Serbestlik ile Kurulan Koruma Kurulu”na dâhiliz. Buralarda kadın istihdamına ilişkin projeler yazılmakta, cezaevindeki ya da şiddetten zara görmüş kadınların durumlarının iyileştirmelerine ilişkin talepleri üzerine kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak fikirler ve uygulamalar üzerine çalışmaktayız.

Adres : Vali Mithatbey Mahallesi Hastane Bulvarı Mehmet Baran İş Merkezi Kat : 4 No: 15
Telefon: 0 432 214 45 87
Faks : 0 432 214 90 15
Facebook: https://www.facebook.com/groups/vakad

Şunlar İlginizi Çekebilir...

1 Response

  1. 27 Ocak 2017

    […] Özgökçe’nin kurucuları arasında olduğu Van Kadın Derneği (VAKAD), 2004’te bağımsız ve feminist bir örgüt olarak kuruldu.  Şiddet gören kadınlara […]