KADIN ADAYLARI DESTEKLEME DERNEĞİ/ KA.DER – İSTANBUL

www.ka-der.org.tr – kader@ka-der.org.tr


xKA_c246af4

KA-DERin amacı Kadınların seçimle ve atamayla gelinen tüm karar verme mekanizmalarında ve politikada biran önce etkili ve giderek eşit temsilini sağlamaktır.

KA-DER ne yapıyor?
– Toplumsal ve politik kültürdeki erkek egemenliğine karşı, kadınlık bilincinin yükseltilmesi, kadın sorunlarına karşı duyarlılığın artması için;
– Kadınların politikaya katılımını engelleyen ekonomik, sosyal koşulların, yasaların ve uygulamaların değişmesi, eşitlik politikalarının uygulanması için;
– Kadınların karar verme mekanizmalarında ve politikada etkili temsilini sağlayacak pozitif ayrımcı, özel önlemlerin (kadın kotası gibi), anayasa, yasa ve tüzüklerle alınması için;
– Kamusal yaşamda yer alan partili ve partisiz kadınların güçlendirilmesi, aday olmaya teşvik edilmesi, görünür kılınması için;
– Politik yaşamda ve karar verme mekanizmalarında yer alan kadınlar arasında; onlarla kadın hareketi arasında, kadın sorunları ve politikaları konusunda iş ve güç birliğinin gelişmesi için, mücadele ediyor. (çıkabilir mi?)

KA-DERin özgünlüğü
KA-DER, kadınları politikaya, politikayı ve partileri kadınlara hazırlayan, bu nedenle politikayla ve politik partilerle uğraşan bir dernek. Partilerin, kadınların politikaya katılımını sağlayan başlıca kanallardan biri olduğu bilinciyle, partili kadınların güçlenmesi ve etkin örgütlenmesi için onlarla işbirliğine büyük önem veriyor. Tüm yasal partilere eşit mesafede, hiç bir partiyi desteklemeyen, ama tüm partilerde kadınların güçlenmesi ve kadın politikaları benimsenmesi için uğraşan bir kadın örgütü. Bu nedenle, tüm partilerin kadın kolları ve kadın parlamenterleriyle amacı doğrultusunda birlikte çalışmaya özen gösteriyor.

Örgüt ve Üye yapısı 10 ilde şubesi, 5 ilde girişim grubu var. KA-DER, her ilde bir şube açma çabasında değil, tam tersine KA-DER’in amaçları için çalışmaya hazır kadınların bulunduğu yerlerde örgütlenmeyi önemsiyor. Partisiz veya çeşitli partilere üye veya yönetici konumda yaklaşık 3000 üyesi var. Yığınsallaşmaktan çok, KA-DER amaçları için çalışmak isteyen, çeşitli STK, meslek örgütü ve partilerde aktif kadınları üye olarak kazanmaya özen gösteriyor. Merkez ve şube yönetimlerinin ve üyelerinin bileşiminde, çeşitli partilerin ve partisizlerin dengeli temsiline önem veriyor. Kadınların politikada eksik temsilinin, yalnız kadınların değil, değişim isteyen, çözüm arayan, demokrasiye inanan erkeklerin de sorunu olduğu bilinciyle, KA-DER’in amacını benimseyen erkekler de üye olabiliyor.

KA-DER kadın bakış açısını benimsemiş bir örgüttür. Hiç kimse 2 dönemden çok yönetim kademesinde kalamaz. Hiyerarşik örgüt işleyişi ve disiplin yerine, demokrasiyi, katılımı, insiyatif sahibi olmayı, kararları oybirliği ile almayı temel alıyor.

KA-DER ve kadın hareketi
KA-DER, kendini Türkiye ve dünya kadın hareketinin bir parçası olarak görüyor. Kadın hareketinin, kadın sorununun farklı alanlarına yoğunlaşmış, yerel veya ülke çapında çalışan çok sayıda örgütten oluşmasını, yaygınlaşmasının ve uzmanlaşmasının, yani gelişmesinin bir göstergesi olarak kabul ediyor. Diğer kadın örgütleriyle işbirliği kurulmadan, tüm örgütler arasında güçbirliği olmadan amacına ulaşamayacağını biliyor ve çalışmalarında buna özel bir özen gösteriyor.

Adres : İrfan Baştuğ Sk. Yuva 5 Apartmanı 15/7 Esentepe / İstanbul
Telefon: 0212 273 25 35
Faks : 0212 273 25 36
Facebook: https://www.facebook.com/KADER-Kad%C4%B1n-Adaylar%C4%B1-Destekleme-Derne%C4%9Fi-802006146497578/
Twitter : https://twitter.com/KA_DER_

Şunlar İlginizi Çekebilir...