KEİG Platformu 12. Genel Kurul Toplantısını İzmir’de Yaptı

KEİG Platformu 12. Genel Kurul Toplantısı

29-30 Haziran 2019, İzmir

Toplantıya katılan örgütler

Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

Bağımsız Kadın Derneği, Mersin

Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği – Kadın Danışma Merkezi (ELDER)

Çiğli Evka 2 Kadın Kültür Evi Derneği (ÇEKEV), İzmir

Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD), Diyarbakır

Emek Benim Kadın Derneği, Muğla

Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (EVKAD), Adana

Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği (GİKAD), Denizli

İmece Kadın Dayanışma Derneği/ İmece Kadın Sendikası

İzmir Kadın Dayanışma Derneği

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), İstanbul ve İzmir

Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği (KEİD), Ankara

Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar (KEFA)

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, İstanbul

Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV), İstanbul

Koza Kadın Derneği, Bursa

Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İstanbul

Sendikacı Kadınlar Grubu, İstanbul

Ordu Kadını Güçlendirme Derneği

Selis Kadın Danışmanlık Merkezi, Diyarbakır

Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği, Urfa

Eşit Yaşam Derneği, İzmir

Kadın Çalışmaları Derneği, Ankara

Tohum Kadın Kooperatifi, Diyarbakır

KEİG Üyeleri ve Yeni Üyelikler

Birçok ilden elli kadının katıldığı toplantının birinci oturumunda, her genel kurulda olduğu gibi, mevcut üyelik durumu değerlendirildi ve yeni üyelik talepleri sunuldu. Çanakkale Girişimci Kadınlar Üretim ve Pazarlama Kooperatifi üyelikten ayrıldığını bildirirken, KEİG’e dört yeni üye katıldı:

Eşit Yaşam Derneği, İzmir: 2013’te kuruldu. Amacı yaşam içinde eşitliği örgütleyebilmek. Yerel yönetimlerde cinsiyet eşitsizliğini azaltmayı hedefliyor. Belediye Meclis ve Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyesi. İzmir Karabağlar Belediyesi’nde belediyelerin kadın istihdamına katkısı konusunda çalışma yaptı.

Kadın Çalışmaları Derneği, Ankara: 2010 yılından beri kadınların istihdam yoluyla güçlenmesi, kadın-erkek eşitliği, kadına yönelik şiddetle mücadele, mülteci kadınlara yönelik medyadaki şiddet ve ayrımcı dili engellemeye yönelik çalışıyor.

Tohum Kadın Kooperatifi, Diyarbakır: Çalışmalara Bağlar Kadın Kooperatifi adı ile başladı ve daha sonra isim değişikliği yaptı. Bugüne kadar KEİG ile KEİG’in Kooperatif Çalışma Grubu aracılığıyla ilişkilendi ve grup çalışmalarına katıldı. Kurulurken amacı yöresel ve otantik kıyafet üretimi yapmaktı. Şimdi tarla ve ekin işleri temelinde üretim yapıyor. Komünal bir ekonomi modeli oluşturmaya çalışıyor. Amacı üretime dayalı kadın kooperatifleri kurarak kooperatif birliği oluşturmak ve bölgedeki üretime yönelik bir marka yaratmak.

Mezopotamya Kadın Kooperatifi, Urfa: Tohum Kooperatifi ile benzer şekilde KEİG’in Kooperatif Çalışma Grubu’na dâhil oldu ve aynı zamanda KEİG üyesi Yaşam Evi Kadın Derneği aracılığıyla hep temas halinde oldu. Ağırlıklı olarak salça, baharat, reçel gibi yöresel gıda ürünleri üretiyor. Bozova’da tarladan alıp üretim yapan tek kadın örgütü. Gerektiğinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda da çalışıyor.

KEİG Üyelerinin Kadın Emeği ve İstihdamı Alanındaki Çalışmaları ve Gelecek Döneme İlişkin Çalışma Önerileri

Toplantıda tüm üyeler özellikle son yıllarda kendi yerellerinde bu alanda neler yaptıklarını aktardılar. Bu çalışmalar KEİG’in kreş, stratejik plan/yerel yönetimler, kooperatif ve şiddet gibi yıllardır süren ana çalışma temalarının yanı sıra, yakın dönemde gündemlerimize daha fazla giren ‘işsizlik-istihdam-ekonomik kriz’ ve göç/göçmen kadın emeğini de içeriyor. Şu konular çeşitli kadın örgütleri için ön plana çıkıyor:

 • Kadın emeği ve istihdamı konusunda bilgi üretimi (yayın, rapor ve bilgi notları)
 • Kreş ve bakım emeği
 • Şiddet gören kadınların istihdamı
 • Ekonomik şiddet ve nafaka arasındaki ilişki, buna yönelik gündem yaratma
 • İşyerinde kadına yönelik şiddetle mücadele
 • Sendikalarda kadın mücadelesi
 • Kriz ve işsizlik
 • Kadın yoksulluğu
 • Göçmen kadın emeği, göçmen ev iş işçileri
 • Kooperatifçilik, ev eksenli çalışma, üretim ve geçim
 • Girişimcilik
 • Yerel yönetimler

Tüm aktarımlar, tartışmalar, fikir alışverişleri ve öneriler sonucunda  önümüzdeki dönem için dört temel tema üzerinden çalışma grupları devam edecek:

 1. Yerel Yönetimler: Stratejik Plan ve Kreş Grubu
 2. İstihdam-İşsizlik-Kriz Grubu
 3. Kooperatif Grubu
 4. Şiddet

Bu dört grubun yanı sıra, genel kurulda bir gündem maddesi olan sekretarya meselesi üzerine KEİG Platformu’nun ve Sekretaryanın Çalışma Yöntem ve İlkelerinin Belirlenmesi Çalışma Grubu isimli bir grup daha kuruldu. KEİG ilk kurulduğunda, her yıl başka bir üyenin sekretaryayı üstlenmesi kararı alınmış, ancak bu karar hayata geçirilememişti. Sekretaryayı uzun yıllardır Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) yürütüyor. Ancak bu durumun tek bir üye üzerine fazla bir sorumluluk ve yük getirdiği gerçeği, KADAV’ın artık sekretaryayı üstlenemeyeceğini beyan etmesi, başka bir üyenin de üstlenebileceğini bildirmemesi üzerine KEİG’in işleyiş ve sekretaryasına dair tartışmalar yapıldı ve yeni formüller bulunmaya çalışıldı. Söz konusu grup sekretaryanın ve çalışma gruplarının çalışma ilkeleri ve yöntemleri üzerine bir tartışma yürüterek Ekim ayı gibi tüm üyelerin çağrılacağı toplantıda bu çalışmayı tartışmaya ve karara sunmak üzere kurulmuş bir çalışma grubudur. Bu grup kolaylaştırıcı ekip belirleme, çalışma yöntem ve ilkeleri oluşturma, sonuçları Platform ile paylaşma, yeniden toplanacak genel kurul toplantısı için çerçeve belirleme, platform üyelerinin önerilerini toplama ve raporlama, toplantının organizasyonu gibi işleri üstlendi.

KEİG Platformu

20 Temmuz 2019

 

Şunlar İlginizi Çekebilir...