TÜRKİYE’DE KADIN EMEĞİ VE İSTİHDAMI SORUN ALANLARI VE POLİTİKA ÖNERİLERİ/ 2009

TÜRKİYE’DE KADIN EMEĞİ VE İSTİHDAMI SORUN ALANLARI VE POLİTİKA ÖNERİLERİ*
(metnin tümüne ulaşmak için tıklayın)

KEİG DİZİSİ         : Rapor
HAZIRLAYAN     : KEİG Platformu
BİRİNCİ BASIM : Nisan 2009

ÖNSÖZ

2008 yılında gelişmiş ülkelerde başlayan ekonomik kriz, bugün gelişmekte olan ülkeleri de etkisi altına alarak küresel bir buhrana dönüştü. Krizin etkileri üretimde hızlı bir çökme ve işsizliğin tırmanışı olarak kendini gösteriyor. Toparlanma ve krizden çıkış için henüz yeterince ışığın görülmediği, krizin boyutlarının nereye kadar uzanacağının kestirilemediği bir dönemin içindeyiz.

Krizin milyonlarca işsiz yaratması, yoksulluğu şiddetlendirmesi beklenirken, kadınlar da bu durumdan fazlasıyla etkilenecek. Sadece krizler nedeniyle değil, ekonominin cinsiyetçi yapısı nedeniyle kadınlara yönelik ayrı bir yaklaşımın gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu ekonomik sistemde kar edebilmenin önkoşullarından biri, cinsiyetçi eşitsizliklerin ve erkek egemen yapıların varlığını güçlenerek sürdürmesi. Kadınlar hem iş hem de ev yaşamında baskı ve eşitsizliğe maruz kalıyor.

Bu nedenle, KEİG tam da krize denk gelen bu dönemde kadınların ekonomik yaşam içindeki yerini sorgulamak, sorunları saptamak ve çözüm önerileri sunabilmek için bu raporu hazırladı. Raporda;

Kadınların işgücü piyasalarındaki durumu, sosyal güvenlik meselesi, kadın istihdamına

çözüm olarak bugüne kadar önerilen konulara yönelik eleştiriler ve çözüm önerileri yer alıyor.

Rapor, KEİG Platformunu oluşturan kadın emeği ve istihdamı alanında çalışan 27 kadın Sivil Toplum örgütü tarafından birlikte yazıldı. Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu, alanında çeşitli politikalar üretip bu politikaların savunuculuğunu üye örgütleriyle birlikte hem yerel hem de ulusal alanda harekete geçirmeyi hedefler.

Raporda emeği geçen bütün kadınlara KEİG Platformu adına teşekkür ediyoruz.

*Bu rapordan kaynak göstermek kaydıyla yararlanılabilinir.

Şunlar İlginizi Çekebilir...