Tagged: kadın işgücü

COVID 19 Salgını ve Türkiye’nin Maliye Politikaları

COVID 19 Salgını ve Türkiye’nin Maliye Politikaları

Yelda Yücel, KEFA[1] Tüm dünyada ülkeler COVID 19 kriziyle baş etmek için çok çeşitli önlem paketleri uyguluyor. Maliye politikalarının kapsamı ve büyüklüğü hükümetlerin mali kapasitelerine, yani kriz dönemlerinde krizin etkilerini gidermeye dönük araçları ve...

Covid-19 Krizi ve Ev içi Emeğe Etkileri

Covid-19 Krizi ve Ev içi Emeğe Etkileri

Burça Kızılırmak ve Emel Memiş, KEFA[1] Türkiye’de, kadın ve erkekler arasında toplam çalışma süresinde (ücretli+ücretsiz) gözlenen cinsiyet farkı OECD ülkeleri arasında en yüksek. Karşılıksız emek faaliyetleri dediğimiz ev işleri ve bakım hizmetleri eşitsiz biçimde...

1