Tagged: eğitim

COVID-19:  Pandemi-Eğitim-Toplumsal Cinsiyet

COVID-19: Pandemi-Eğitim-Toplumsal Cinsiyet

Mine Göğüş Tan, KEFA[1] Türkiye’de okulların kapatılması, COVID-19 kriziyle ilgili önlemlerin ilk ve en kapsamlı olanlarından biriydi. Bu karar, açık eğitim hariç,  üniversite öncesinde 16 milyon 529 bin 169, yükseköğretimde 3 milyon 777 bin...

Pandemi Döneminde Kadın Sağlık Çalışanları

Pandemi Döneminde Kadın Sağlık Çalışanları

Çağla Ünlütürk Ulutaş, KEFA[1] Kadınlar dünyada, bakım kurumlarında çalışanlar dahil, sağlık çalışanlarının %70’ten fazlasını oluşturmaktadır ve pozisyonları gereği COVID-19 ile ön saflarda savaşmaktadırlar (ILO, 2020). Türkiye’de ise kadınlar, hekimlerin %40’ını (OECD, 2017)  ve  toplam...

1