SELİS KADIN DANIŞMANLIK MERKEZİ – DİYARBAKIR

seliskadin@yahoo.com


ximperiaflex_0_0_01_139fcac

Kadına sosyal kültürel ekonomik ve psikolojik yönden destek olmak kadın dayanışması ve birlikteliğini yaşamak, bunun yanında kadın bilincini geliştirip kadının demokratik bir toplumda özgürce ifadesini bulması ve kadınca bir çizgi ile demokratik toplumsal dönüşümde özne olabilmesi amacıyla Diyarbakır’da Selis Kadın Danışmanlık Merkezini kurduk.

Selis Kadın Danışmanlık Merkezi, on beş yaş üstü kadınlara sosyal, hukuksal, sağlık, eğitim ve psikolojik destek sunmaktadır. Selis Kadın Danışmanlık Merkezi, 03.04.2002’de Diyarbakır’da kuruldu. Kadın Merkezi olarak tüm faaliyetlerimizin odak noktası. Alışılmış davranış kalıplarını ve toplumsal cinsiyetçi yaklaşımları aşan, iradesini ortaya koyan, yaşamındaki sorunlara çözüm olabilen, sosyal statüsünü eğitim ve bilinçle sorgulayan, değiştiren kadını ortaya koymaktadır. Selis kadın danışmanlık merkezinde kadınlar; gönüllülük temelinde çalışmaktadır. Farklı kesimlerden ve farklı meslek gruplarından kadınların katkısıyla çalışmalar yürütülmektedir.

KURUMUMUZUN BÜNYESİNDEKİ BELLİ BAŞLI FAALİYET ALANLARI ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞMALARI
• Bölge kadınının sorun ve gereksinimleri, istek ve önerilerinin tespit edilmesi
• Toplumun kadına ve kadın sorunlarına bakış ve eğiliminin belirlenmesi
• Ailedeki kültürel değişimlerin iç ve dış göçün aile yapısına ve kadına olan etkilerinin saptanması.

DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ
• Kadınlara psikolojik, hukuki,sosyal ve ekonomik danışmanlık ve rehberlik hizmeti ile gerekli yöndermiler yapılarak yaşadıkları sorunların çözümünde yardımcı olunur.
• Korunmaya ihtiyaç duyan, yerinden edilmiş kadınlara rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulur.
• Danışmanlık hizmetleri bölge kadının ekonomik,sosyal,kültürel ve eğitsel alanlarda yaşam standardını artırma,kadın bilincini yükseltme,kadını geliştirip güçlendirme,kadının iradesini açığa çıkartma ,kendisini rahatça ifade edebilmenin alt yapısını sunmaktadır.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI;
• Kadınların bilgi ve beceri düzeylerini artırmaya yönelik eğitim çalışmaları yapılır.
• Kadın insan hakları bilincinin yaygınlaştırılması doğrultusunda çalışmalar yapılır
• Kadın sağlığı,halk sağlığı ve hijyen konularında bilgilendirme çalışmaları yapılır.
• Kadınların eğitimine destek de bulunur,okuma –yazma kursları düzenler.

KADINLARLA İLGİLİ KONULARDA ORGANİZASYON ÇALIŞMALARI
• Sosyal,kültürel,sanatsal etkinlikler düzenlenir.
• Sempozyum,açık oturum,seminer,konferans, panel ve toplantılar düzenlenir.

BATMAN SELİS KADIN DANIŞMANLIK MERKEZİ
Batman belediyesiyle ortaklaşa 03.01.2005 tarihinde kurulan; koordinatör sosyolog ve psikologun hizmet sunduğu merkezde kadınlara; psikolojik soysal, ekonomik, hukuki danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulmaktadır.

EĞİTİM VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ EPİDEM
Selis Kadın Danışmanlık Merkezi, Diyarbakır Yenişehir belediyesi ve tabipler odasıyla ortaklaşa 13.10.2003 tarihinde kısa adı epi-dem eğitim ve psikolojik danışmanlık merkezini kurdu. Epi-dem her türden psikolojik sorun yaşayan kadınlara bireysel terapi ve grup terapisi hizmeti sunmaktadır.bu hizmetler sosyologlar,psikologlar,rehberlik ve psikolojik danışmanlar tarafından yani uzman kadrolarla profesyonelce yürütülmektedir. Epidemin hedef kitlesi intihar riski taşıyan ve intihar girişiminde bulunmuş kadınlardır.

İPEK ŞAL ATÖLYESİ
Diyarbakır la bütünleşen ve unutulmaya yüz tutmuş ipek şal (puşu) dokumacılığını geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla İtalya da floransa belediyesi ve Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesinin katkılarıyla yürütülen bölge kadınına istihdam yaratabilmek,kadın girişimciliğini geliştirip kadına özgüven kazandırmak için mesleki eğitim amaçlı başlatılan kurs atölye çalışmasına dönüştürüldü.atölyemizde ipek şal dışında masa örtüleri,çantalar ve saf ipek kumaş dokumacılığı yapılmaktadır.bu çalışmada on dört kadın istihdam edilmektedir.

SELİS EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURSLARI
• Selis kadın danışmanlık merkezi Diyarbakır Bağlar Belediyesi ve Açev anne çocuk eğitim vakfı ile ortaklaşarak kadınlara yönelik 01.12.2003 tarihinde okuma-yazma kursu başlattı.
• Entellektüel gelişimi ve farklı alanlara açılımı sağlamak amacıyla selis bünyesinde kadınlara yönelik İngilizce dil eğitimi de verilmektedir.

AMAÇLARIMIZ
• Aile içi şiddet,cinsel taciz mağduru ve namus cinayeti tehtidi altında olan kadınlara danışmanlık yapmak
• Kadınların ekonomik,sosyal,kültürel ve eğitim le ilgili standartlarını geliştirmek ve kadın hakları konusunda bilinç artırmak.
• Düzenli olarak kadın hukuku,sağlığı ve bebek bakımı ile ilgili eğitim seminerleri düzenlemek Yönetim modeli bağımsız ve karar mekanizmasında yer alan eşgüdümlü komisyonların aktiviteleri yürütmesinden ve ayrıca üçer aylık dönemlerden oluşan bir koordinasyonu içermektedir. Aktiviteler grup çalışması düzeyinde yürütülmektedir. Bu gruplar; Danışma Grubu Proje Grubu Eğitim grubu Dış İlişkiler Grubu Ekonomi Grubu Bu model kurum içerisinde hiyerarşik yapıyı engellemek ve bütün gönüllü çalışanların katılımını geliştirmek için oluşturulmuştur. Yatay örgütlenmenin amacı sorumlu ve inisiyatif alabilen ve yönetebilecek bireyleri geliştirmektir. Danışma Merkezinde ve ilgili merkezlerde çalışan bütün kadınlar Çalışma Grupları kararları danışma merkezimizde almaktadırlar.

Adres : Kurt İsmail Paşa 7. Sokak Orkide Apt. Kat:1 No:3, Ofis – Diyarbakır
Telefon: 0412 224 77 28
Faks : 0412 224 68 99
Facebook: https://www.facebook.com/groups/674058392619580/?fref=ts

Şunlar İlginizi Çekebilir...