“Savunuculuk ve Kamu Politikalarını İzleme” Atölyeleri, 18-19 Ekim 2012

17 Ekim 2012 Çarşamba

18-19 Ekim 2012, “Savunuculuk ve Kamu Politikalarını İzleme” Atölyeleri

IMG_4430
17-18-19 Ekim tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen KEİG toplantısına Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (Adana), Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği (Ankara), Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu (Ankara), Antalya Kadın Danışma Mrk. ve Dayanışma Derneği (Antalya), ELDER Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği (Çanakkale), Ç.kale Girişimci Kadınlar Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (Çanakkale), Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği (Denizli), Selis Kadın Danışmanlık Merkezi (Diyarbakır), KA.DER (İstanbul), KAGİDER (İstanbul), Kadınlarla Dayanışma Vakfı (İstanbul), Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi (İstanbul), KEFA (İstanbul), Genel-İş Sendikası Konut İşçileri Şubesi (İstanbul), Tek-Gıda İş Sendikası (İstanbul), Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Evi (İzmir), Buca Evka 1 Kadın Kültür ve Dayanışma Evi (İzmir), Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği (Trabzon), Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği (Urfa), Van Kadın Derneği (Van) katıldı. Toplantının ilk gününde KEİG üyelerinin 2012 yazında 12 ilde yürüttüğü alan araştırmasının sonuçları iller bazında değerlendirildi. İkinci ve üçüncü günler savunuculuk ve kamu politikalarını izleme atölyeleri gerçekleştirildi. Üçüncü günün öğleden sonrasında ise toplantının genel değerlendirmesi yapıldı ve bundan sonraki yapılacaklara ilişkin yol haritası çıkarıldı.


Atölye notları aşağıdadır:

4 grup halinde gerçekleşen çalışmalarda gruplar öncelikle alanda karşılaştıkları bir sorunu tespit ederek bu sorundaki hedef, destekçi ve karşıtları belirlediler. Bu çerçevede birinci grup kreş, ikinci grup çok dilli kreş, üçüncü grup mesleki eğitim almış işsiz kadınlar ve dördüncü grup ev eksenli çalışan kadınlarla ilgili çalışma gerçekleştirdiler.
Bu çalışmaların sunumlarının ardından kreşle ilgili bir ihtiyaç tespit edildi ve toplantının üçüncü günü konuya ilişkin bir kampanyanın nasıl örgütlenebileceği üzerine yoğunlaşıldı.
Kreş kampanyasının temel ayakları ve yapılacaklar taslak olarak şu şekilde belirlendi:

1- Veri Oluşturma: Özel ve kamu kreş sayısı, kreşlerin teknik olanakları, personel sayıları, personelin niteliği, mahalle bazında çocuk nüfus istatistikleri, kreş fiyatları, kadın çalışanların aldıkları ortalama ücretlerle ilgili merkezi ve yerel veriler oluşturulacak. Kreşle ilgili yaşanan deneyimler, yürütülen çalışmalar vs. derlenecek. Deneyimlerin toplanması için sosyal medya kullanılacak. Bununla ilgili bir ön yazı yazılacak. (Kasım ayı içinde)

2- Atölye Çalışmaları: KEİG üyelerinin bulundukları illerde, kadınların ve kadın örgütlerinin kreşle ilgili düşünce, deneyim ve önerilerini paylaşacakları atölyeler gerçekleştirilecek. (Kasım ve Aralık)

3- Bölgesel Toplantılar: Her ilde kadın emeğine yönelik öne çıkan bir sorunun kreş meselesiyle de bağlantılandırılarak kamu kurumlarıyla paylaşılması ve tartışılması planlandı. Bu kapsamda Kasım’da Trabzon, (Aralık’ta Ankara-net değil), Ocak’ta Diyarbakır, Şubat’ta İzmir, Mart’ta Antalya ve Nisan’da İstanbul’da bölgesel toplantılar gerçekleştirilecek.

Atölyelerde yürütülen tartışmalar, iki kitapçık halinde yayınlanarak üyelere gönderilmiştir:

Savunuculuk Atölyesi Notları

Kamu Politikalarını İzleme Atölyesi Notları

Şunlar İlginizi Çekebilir...