KOZA KADIN DERNEĞİ – BURSA

kozakadindernegi16@gmail.com


xkoza.site-icin_7608367

Biz, ırk, dil, din, renk siyasi görüş vb. ayrımı yapmaksızın tüm kadınların cinsiyetçiliğe karşı
ortak mücadele etmesini savunuyoruz.

Derneğimiz; “kadın hak ve özgürlükleri” konusunda çalışmalar yapmak, kadınlar arasında
dayanışmayı yükseltmek amacı ile kurulmuştur.
İlkelerimiz: bizim çalışmalarımız, gönüllü kadınlardan oluşur ve derneğimiz sivil bir kuruluştur.

* Devletlerden, hükümetlerden ve siyasi partilerden bağımsız bir örgüttür.

* Irk, dil, din, renk, siyasi görüş ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın tüm kadınların cinsiyetçiliğe karşı ortak mücadele etmesini savunuyoruz.

* Her koşulda ve dünyanın her yerinde cinsiyetçi yaklaşım ve uygulamalara karşıyız.

* Toplumsal cinsiyet rolleri içinde kadınlara yüklenen cinsiyetçi rollere karşı mücadele ediyoruz. Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın besleyicisi, yeniden üreticisi olan egemenlik ilişkilerine, kadının daha fazla mağdur olmasına, kadınların bölünmesine neden olan milliyetçi, ırkçı, ötekileştirici, militarist uygulamalara karşı mücadele edeceğiz.

* Kadınların kendilerini her koşulda ifade edebilmelerinin önündeki engellere karşı mücadele ederek kadınların örgütlenme özgürlüğünü savunuyoruz.

Koza Kadın Derneği olarak bizler kişisel, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ile dayanışma haklarını bir bütün olarak benimsiyor, her türlü ayrımcılığa, ötekileştirmeye karşı mücadele ediyoruz.

Adres : Dernekler Yerleşkesi PK:30 Beşevler-Bursa
Facebook: www.facebook.com/groups/kozakadindernegi/

Şunlar İlginizi Çekebilir...