Cinsel şiddet nedir? Cinsel şiddete uğradığımda ne yapabilirim?

Cinsel şiddet tecavüz, taciz ve istismar şeklinde gerçekleşebilir. Tecavüz, cinsel şiddetin yaygın biçimlerinden biridir. Fiziksel ve/veya psikolojik güç kullanarak, silahla (tabanca, bıçak vb.), zorlamayla, korkutarak, gözdağı vererek, baskı altına alarak, tehdit, hile veya ikna yoluyla, ilaçla etkisiz bıraklarak, kişi alkol ve ya uyuşturucu etkisi altındayken gerçekleştiriebilir. Tecavüz girişim aşamasında kalmış olsa da tecavüzdür. Vajinal, anal (anus) ya da oral (ağız) yollardan; bir vücut organıyla (penis, parmak vb) ya da bir cisimle (sopa, şişe vb.) gerçekleştirilebilir. Cinsel taciz, sözle ya da fiziksel temasla yapılan; cinsellik içeren, istenmeyen rahatsız edici her türlü eylem ve davranışı kapsar. Sokakta, evde, işyerinde, toplu taşıma araçlarında; tanıdık ya da tanınmayan birileri tarafından gerçekleştirilebilir. Tacizin çok farklı çeşitleri vardır. Takip edilmek, telefon ve benzeri iletişim araçlarıyla aşağılayıcı, talepkar sözlere, tehditlere maruz kalmak, cinsel ilişki ısrarı, istenmeyen dokunuşlar, şakalar vb davranışların hepsi cinsel tacizdir. İstismar, fizksel veya duygusal olarak yetişkin ya da çocuklardan, belli amaçlar doğrultusunda çeşitli yöntemlerle faydalanmaktır. İstismar, hiyerarşik konum farklılıkları olan kişiler arasında gerçekleşen bir cinsel şiddet biçimidir. Dolayısıyla iş yerinde de işveren ve çalışan arasında ve ya farklı kademelerdeki çalışanlar arasında gerçekleşebilir.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi Cinsel Şiddete Karşı Kadın Platformunun hazırladığı broşürlerde yer almaktadır.

İşveren çalışanların iş sağlığını ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Borçlar Kanunu madde 417 işverene çalışanlarının “cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla” yükümlü tutar. İş Kanunu madde 24, II. kısım b fıkrası işveren tarafından cinsel tacize uğrayan kişinin iş sözleşmesini haklı nedenle fes edebileceğini ifade eder. Buna ek olarak aynı maddenin d fıkrası “İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa” da iş sözleşmesinin haklı fesih nedeni olacağını belirtir.Çünkü, İş Kanunu madde 25 c fıkrası, işveren çalışanının bir başka çalışanına cinsel tacizde bulunması durumunda, cinsel tacizde bulunan çalışanının haklı olarak iş sözleşmesini fes edebileceğini belirtir.

Cinsel şiddete maruz bırakıldığınızda Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesindeki haklarınızı kullanabilirsiniz.

Cinsel şiddete maruz bırakıldığınızda yapabilecekleriniz ve başvurabilecekleriniz yerler için Cinsel Şiddete Karşı Kadın Platformu’ndan bilgi alabilirsiniz.                   

Şunlar İlginizi Çekebilir...