ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADINLAR FORUMU RAPORU/ KASIM 2015

ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADINLAR FORUMU RAPORU*

 

KEİG DİZİSİ                     : Rapor
HAZIRLAYAN                  : KEİG Platformu
YAYINLANMA TARİHİ : Kasım 2015

Forumun Genel Çerçevesi**

Son yıllarda yaygınlaşan ve Türkiye işgücü piyasasında da yaygın bir eğilim olmaya başlayan eğretileşmenin özellikle kadın istihdamı temelinde ne anlama geldiğini ayrıntıları ile ele alabilmek için 18 Ekim Pazar günü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti Kampüsü’nde KEİG Platformu (Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi) olarak farklı meslek gruplarından biz kadınların kendi hikâyelerimizi paylaşabileceğimiz ve eğretileşme kavramını kendi deneyimlerimizden yola çıkarak tanımlayabileceğimiz tam günlük bir forum düzenledik.

Bu forumla amacımız, çalışma hayatında yaşadıklarımızı birlikte konuşabilmek ve eğretileşme kavramını ayrıntılı bir biçimde tartışabilmekti. Dolayısıyla aşağıdaki sorulardan hareket etmenin paylaşımımızı kolaylaştırdığını düşünüyoruz:

Son 10 yılda Türkiye’de kadın istihdamı ne yönde değişti?

Neoliberal politikaların kadınların iş yaşamına nasıl etkileri oldu?

Eğretileşme dediğimiz atipik istihdam modelleri kadınları nasıl etkiledi?

Kadınların iş yaşamında neoliberalizm, eğretileşme ve bunların ortaya çıkardığı yeni deneyimlerle baş etme stratejileri neler olabilir?

Foruma katılan ve katkıda bulunan tüm kadınlara teşekkür ederiz.

KEİG Platformu
Kasım 2015

RAPORUN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

* Bu rapordan kaynak göstermek kaydıyla yararlanılabilir.
** Bu rapor, Meltem Arıoğlu Pultar tarafından KEİG Platformu üyeleri ve Çalışma Yaşamında Kadınlar Forumu katılımcılarının katkısıyla hazırlanmıştır.

 

Şunlar İlginizi Çekebilir...