BELEDİYELERİN STRATEJİK PLANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİ/ KASIM 2015

BELEDİYELERİN STRATEJİK PLANLARINDA  TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİ*
 
KEİG DİZİSİ                     : Rapor
HAZIRLAYAN                  : KEİG Platformu
YAYINLANMA TARİHİ  : Kasım 2015

 

ÖNSÖZ

Yerel yönetimler, yürüttükleri politika ve faaliyetlerle yaşama alanlarımızda hem ortaklaşan ve hem de farklılaşan gereksinimlerimizi dikkate aldığı sürece var olma amaçlarını gerçekleştirebilirler. Cinsiyet, cinsel yönelim, din, dil, sınıf vb. temelli ayrımcılıkların yaşandığı, sadece egemen grupların taleplerinin dikkate alındığı bir kent varsa ve bunun değişimi yönünde bir çaba harcanmıyorsa bu noktada yerel
yönetimler ciddi bir sorumluluk taşır. Çünkü kentsel politikalar, öncelikle yerel yönetimlerce belirlenir.

KEİG Platformu olarak, yerel yönetimlerin (bu çalışma özelinde belediyelerin) bu sorumluluklarını yerine getirme çabalarının olup olmadığına ve varsa neler olduğuna, yoksa da bu sorumluluğu hatırlatmaya yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürüttük. Öncelikle yerel seçim öncesinde belediyelerin çocuk bakım hizmeti sözü vermeleri için toplumsal sözleşmeler hazırladık ve aday belediye başkanlarının imzalaması için ziyaretlerde bulunduk. Seçim sonrasında ise Platform üyeleri olarak bulunduğumuz kentlerde toplam 94 belediyeye kentsel politikaların yer aldığı önemli belgeler olan stratejik planlara dahil olması amacıyla taleplerimizi ilettik [1].

Bu çalışmada ise taleplerimizi ilettiğimiz 94 belediyeden 24’ünün stratejik planını cinsiyet eşitliği açısından değerlendirmeye çalıştık. Göze çarpan en belirgin nokta, neredeyse tüm belediyelerin -farklı kavramları kullanmakla birlikte- cinsiyet eşitliğini sağlama yolunda adım atma çabalarının olduğu idi. Ancak bu çabaların bazıları, cinsiyet eşitliği merceğini belli oranlarda kullanmış ve benimsemiş görünürken, bazıları sadece planda değinmiş olmak için konuya yer vermiş görünüyor.

Bu çalışmanın içinde yer alan tüm KEİG Platformu üyelerine, raporu hazırlayan Nihal Şirin Pınarcıoğlu’na ve katkıda bulunan Nuray Ergüneş ile Begüm Acar’a teşekkür ederiz.

KEİG Platformu
Kasım 2015

RAPORUN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN.

———————————————————————————————————————-
* Bu rapordan kaynak göstermek kaydıyla yararlanılabilir.

[1]
 Sürece ilişkin kapsamlı bir değerlendirme için bkz. http://www.keig.org/?p=872 ve STRATEJIK-PLAN-CALISMASI-ON-RAPOR-Eylul-2014

Şunlar İlginizi Çekebilir...