TÜİK HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

tuikLogo2010 yılından itibaren temel işgücü göstergeleri, mevsim etkilerinden arındırılarak da yayımlanmaya başlanmıştır. Ocak 2005-Ocak 2010 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergeleri, 30 Nisan 2010 tarihinde ayrı bir haber bülteni ile kamuoyuna duyurulmuştur. Şubat 2010 döneminden başlamak üzere, ilgili döneme ait mevsim etkilerinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri de ilgili haber bülteni ile verilmektedir.

Tablo 1 mevsim etkilerinden arındırılmamış, Tablo 2 ise mevsim etkilerinden arındırılmış temel işgücü göstergelerini içermektedir.

Kaynak: TÜİK Haber Bülteni, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri

Şunlar İlginizi Çekebilir...