Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Toplantısı, Mayıs 2013, İstanbul

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Toplantısı
10 Mayıs 2013, İstanbul
Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (DTCDB) çalışmalarını, dünyadaki ilk uygulamalarının sonuçlarını tartışmak ve kamuoyu ile paylaşmak üzere İstanbul’da 10 Mayıs’ta uluslararası bir toplantı düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi Küresel Siyaset ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği (FES), İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SİDA) ve Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu ortaklığıyla düzenlenen toplantı, 10 Mayıs 2013’te İstanbul Taksim Larespark Hotel’de gerçekleşti.

Türkiye’den ve yurt dışından katılımcıların bir araya geldiği toplantıda, Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (DTCDB) çalışmaları; Almanya, İtalya ve İskoçya deneyimleri üzerinden tartışıldı. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı.

Toplantıda Ailsa McKay ve Angela OHagan (Glasgow Caledonian University), Tindara Addabbo (Well_B_Lab*, University of Modena and Reggio Emilia) ve Christine Färber (Hamburg University of Applied Sciences) birer sunuş yaparak DTCDB uygulamalarını kendi ülke (yerel ve merkezi yönetim) deneyimleri üzerinden tartışmaya açtılar.

İskoçya deneyimi aktaran Angela O’Hagan İskoçya’daki politik ortamın TCDB gibi alternatif anayasal veya kurumsal yapılara olanak tanıdığını, kendisinin de içinde bulunduğu aktivist ve akademisyen bir grup kadının gönüllü olarak sürdürdükleri politika analizi ve savunuculuk çalışmaları ile tanınan İskoç Kadın Bütçe Grubu’nun da bileşeni olduğu Eşitlik ve Bütçe Danışma Kurulu’nun, TCDB’nin uygulanması için siyasi irade ile bütçe uzmanlarının desteğinin politika söylemi ve süreçlerinde önemli rol üstlendiğini aktardı.

Christine Färber yaptığı konuşmada kadınların taleplerinin gerçekleştirilmesinde ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin bir araç olarak önemine Berlin örneği üzerinden işaret etti. TCDB’nin teknik bir süreç olmadığını tarafların müzakereleri ile oluşturulabileceğini belirtti.

İtalya’da lise ve üniversite düzeyindeki eğitim kurumlarındaki uygulama örneklerine yer veren Tindara Addabbo ise DTCDB’nin oluşturulmasında izlenecek katılımcı bir yaklaşımın, demokrasinin alanının genişlemesindeki olumlu etkilerine değindi.

Toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi milletvekillerinin yanı sıra akademisyenler, kadın örgütlerinden ve sendikalardan temsilciler, Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kentler Projesi’nden koordinatörler ile il özel idareleri ve belediyelerden yöneticiler ve belediye başkanları katıldı.

Şunlar İlginizi Çekebilir...