TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Türkiye’de Kadının Durumu
TC. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2011

Başbakanlık’ın Kadın İstihdamının Arttırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Genelgesi”: Olumlu bir adım; ancak daha yapılacaklar var
Ülker Şener, TEPAV Değerlendirme Notu, Haziran 2010

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri
TÜSİAD, KAGİDER, Temmuz 2008

BM Kadının Statüsü Komisyonu 52. Dönem Toplantısına İlişkin Rapor, 2008
CEDAW Uygulamasına İlişkin Türkiye STK Gölge Raporu, 1997

Şunlar İlginizi Çekebilir...