SAVUNUCULUK ATÖLYESİ NOTLARI, 18 Ekim 2012

ebulten014

 

SAVUNUCULUK ATÖLYESİ NOTLARI
18 Ekim 2012

İstanbul

KEİG Platformu Yayın Dizisi

 

 

GİRİŞ
Kavram olarak kullanımı çok eskilere dayanmasa da, kadın örgütleri ve diğer hak temelli sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirilen birçok çalışma aslında bir savunuculuk çalışmasıdır. Savunuculuk, sivil toplum örgütlerinin politikaları ve uygulamaları etkileme yönündeki çalışmalarıdır. Savunuculuk yapılırken uygulanacak stratejiler, kurulacak iletişim, iletişim kurulacak kişi, kurum ve kuruluşlar konuya göre farklılıklar gösterse de, temel ve nihai amaç politika ve uygulamaları etkilemektir.

Savunuculuk sadece yeni politika ve uygulamalar için değil, mevcut ve etkin olduğu düşünülen politika ve uygulamaların devamlılığı için de yapılabilir. Yöneldiği politika ve uygulama alanları farklı olsa da, her savunuculuk çalışması için öncelikle net bir strateji oluşturmak gerekecektir. Somut bir strateji, net tanımlanmış yöntemler ve mesajlar, sadece savunuculuk çalışmasının başarısı için değil, örgüt içindeki tüm kadınların çalışmalara dahil olmasını sağlaması açısından da önemlidir. Net tanımlanmış süreç ve yöntemler, bilginin yaygınlaştırılmasına ve katılımcılığa da katkı sunacaktır.

Bu rehber, Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu üyelerinin hem kendi yerellerinde hem de platform bünyesinde gerçekleştirecekleri savunuculuk çalışmaları için net stratejiler geliştirmelerini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır ve strateji geliştirme aşamasında izlenecek pratik adımları içermektedir.

SAVUNUCULUK ATÖLYESİ NOTLARI‘na ulaşmak için tıklayın.

Şunlar İlginizi Çekebilir...