Muğla’da Kadınların Çalışma Hayatındaki Geleceğini Konuşuyoruz toplantısı, 18 Mayıs 2015, Muğla

Muğla’da Kadınların Çalışma Hayatındaki Geleceğini Konuşuyoruz

 


18 Mayıs 2015
Muğla

KEİG Platformu ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Politika Topluluğu’nun 18 Mayıs’ta düzenlediği Muğla’da Kadınların Çalışma Hayatını Konuşuyoruz adlı panelde, Türkiye’de kadınların çalışma koşulları ve kadın istihdamı politikalarının değerlendirilmesi yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde saat 14.00’da başlayan panelin kolaylaştırıcılığını KEİG Platformu’ndan Gülnur Elçik yürüttü. Üniversite öğrencileri ve öğretim üyelerinin, Emek Benim Kadın Derneği üyelerinin ve Muğlalıların dinleyici olarak katıldığı panel, Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar/ KEFA ve Muğla Üniversitesi’nden Saniye Dedeoğlu’nun sunumu ile başladı. Dedeoğlu, Gülay Toksöz, Emel Memiş ve Seçil Kaya Bahçe ile birlikte hazırladıkları “Türkiye’de Kadın İşgücü Profili ve İstatistiklerinin Analizi” raporundan hareketle Türkiye’de kadın istihdamı ve işgücüne katılımı kır/kent, eğitim, evlilik, çocuk sahibi olma/olmama gibi değişkenlere dayalı olarak değerlendirerek önemli bilgiler sundu.

KEFA ve Beykent Üniversitesi’nden Aslı Şahankaya eğretileşme üzerine yaptığı sunumda, kadın istihdamının seçme şansının olmadığı, ücretlerin düşük, çalışma koşullarının kötü olduğu, gelecek ile ilgili plan yapamadığı ve temsil edilme olanağının bulunmadığı işlerde yoğunlaştığına dikkat çekti.

Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi’nden Melda Yaman ise sanayileşme stratejileri bağlamında ele aldığı kadın istihdamı koşullarının kadınların yaşamı üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Ücretlerin giderek düştüğü ve çalışma saatlerinin giderek yükseldiği bir çalışma biçiminin yaygınlaştığını hatırlatan Yaman, Fransa’da haftalık çalışma saatlerinin 36 saate düşürüldüğüne, ancak Türkiye’de kadınların 80 saate varan çalışma saatleri ile istihdam edildiğine değindi.

Panel çocuk/yaşlı/hasta bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, çalışma saatlerinin düşürülmesi, güvenceli istihdam koşullarının oluşturulması gibi öneriler üzerinden, çalışma hayatının geleceğine yönelik değerlendirmelerle son buldu.

Şunlar İlginizi Çekebilir...