Kırmızı Şemsiye’den 14-15 Mart’ta Seks İşçilerinin İnsan Hakları Konferansı, Ankara’da..

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, 14 – 15 Mart 2015 tarihlerinde Best Otel Ankara’da, Seks İşçilerinin İnsan Hakları Konferansı’nı düzenliyor.

Etkinlik, Avrupadaki Seks İşçilerinin Hakları Uluslararası Komitesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilciliği, Robert Carr Networks Fund ve Kırmızı Şemsiye Fonu desteği ile gerçekleştirilecektir.

Sorularınız için lütfen Kemal Ördek’e, kemal.ordek@kirmizisemsiye.org adresinden ulaşınız.

Konferans programı aşağıdaki gibidir:
(Afişe ulaşmak için tıklayın)

                                                                     14 MART 2015, CUMARTESİ

PANEL 1:

Türkiye’de Seks İşçilerinin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durumu

12:30 – 13:30

Moderatör: Fatma Hacıoğlu Sarıdağ, Program Sorumlusu, BM Nüfus Fonu Türkiye Temsilciliği,

 “Türkiye’de Seks İşçilerinin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durumu: Karşılanmayan İhtiyaçlar ve Öneriler”
Gökhan Yıldırımkaya, Üreme Sağlığı Birimi Koordinatörü, BM Nüfus Fonu Türkiye Temsilciliği

 “Genelevde Çalışan Seks İşçilerinin Sağlık(sızlık) Sorunlarına Tanıklık Etmek”
Habibe Güneş, Doktor

 Bu panel, Türkiye’deki seks işçilerinin cinsel sağlık ve üreme sağlığı durumları ve karşılanmayan ihtiyaçları ile ilgili bilgi sunmak ve konu hakkında seks işçilerinin ihtiyaçları temelinde öneriler ve talepleri gündeme taşımak amacındadır. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından, Ağustos – Aralık 2014 tarihleri arasında Türkiye’nin 8 ilinden seks işçileri, hizmet sunucular, illerdeki Halk Sağlığı Müdürlükleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan görüşmelere dayanarak hazırlanan “Türkiye’de Seks İşçilerinin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durumu: Karşılanmayan İhtiyaçlar ve Öneriler” başlıklı rapor, panel kapsamında tanıtılacaktır. Ek olarak, Dr. Habibe Güneş, İzmir özelinde seks işçilerine yönelik sunmuş olduğu sağlık hizmetleri ve seks işçilerinin cinsel sağlık temelindeki ihtiyaçları ile ilgili olarak bir sunum gerçekleştirecektir.

PANEL 2:

Yasal Alanda Seks İşçiliği: Genelevlerde Yaşanan Sorunlar, Talepler

13:45 – 15:00

Moderatör: Kemal Ördek, Kırmızı Şemsiye Derneği

Genelev patronları ve genelevlerde çalışan seks işçisi kadınlar anlatıyor…

Türkiye’de seks işçiliği, yasal olarak kayıtlı genelevlerde gerçekleştirilmektedir. Ancak, Türkiye’de yasal şekilde faaliyet gösteren genelevlerin sayısı, çeşitli sebeplerle gün geçtikçe azalmaktadır. Ek olarak, genelevlere giriş yapmak için başvuran kadınlar reddedilmekte, genelevlerde kayıtlı şekilde çalışan kadınların sayısı azalmakta ve yaşları itibarı ile tercih edilme oranları düşmektedir. Genelevlerde çalışan kadın seks işçileri ve genelev sahipleri, yetkili kurumların ve var olan mevzuatın baskısı sebebi ile çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır; ancak bu sorunlar görünmez kılınmaktadır. Bu panel, genelevlerin içinde bulunduğu çıkmazı görünür kılmayı hedeflemektedir.

ÖNEMLİ NOT: Bu panelde, hiçbir şekilde ses kaydı, video veya fotoğraf çekilmesine izin verilmeyecektir. Panel konuşmacılarının güvenliği sebebiyle böyle bir kural mevcuttur. Riayet etmeyenlerin panelden ayrılmaları istenecektir.


PANEL 3:

Avrupa’da Seks İşçileri Hakları Aktivizmi: Stratejiler ve Deneyimler

15:15 – 16:15

Moderatör: Eylül Yıldız, Kırmızı Şemsiye Derneği

“Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya’da Seks İşçilerinin Hakları İçin Yapılan Savunuculuk ve Mücadele”
Marija Tosheva, Savunuculuk Yetkilisi, Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya Seks İşçileri Savunuculuk Ağı Vakfı

“Sokaklardan Avrupa Parlamentosu’na: Avrupa’da Seks İşçileri Aktivizmi ve Savunuculuk”
Agata Dzubian, Politika Yetkilisi, Avrupa’daki Seks İşçilerinin Haklarının Uluslararası Komitesi

Avrupa ülkelerinde yaşayan seks işçileri hangi sorunlar ile karşılaşmaktadır? Bu panel, Avrupa çapında faaliyet yürüten iki seks işçileri ağının temsilcileri ile bu soruya cevap aramaktadır. Avrupa’da Yaşayan Seks İşçilerinin Hakları Uluslararası Komitesi (ICRSE) ve Orta ve Doğru Avrupa ile Orta Asya Seks İşçileri Ağı Vakfı (SWAN) temsilcileri, kurumlarının hangi faaliyetleri yürüttüklerini, Avrupa özelinde seks işçilerinin hakları söz konusu olduğunda hangi güncel gelişmelerin yaşandığını ve mücadele stratejilerini aktarmak için Türkiye’de olacaklar.

PANEL 4:

Erkek Seks İşçileri Anlatıyor…

16:30 – 17:30

Moderasyon: Ferhat Yıldız, Kırmızı Şemsiye Derneği

Tolga, Deniz ve Mert anlatıyor…

Erkek seks işçileri neden görünmez kılınıyor? Erkek seks işçileri, genel seks işçileri algısının neresine tekabül ediyor? Erkek seks işçilerinin çalışma koşulları nelerdir? Erkek seks işçilerinin maruz kaldıkları hak ihlalleri nelerdir? Bu panel, Türkiye’nin 3 ilinden erkek seks işçileri ile bu sorulara yanıt arıyor.

                                                                         15 MART 2015, PAZAR

PANEL 1:

Türkiye’de Seks İşçiliği Üzerine Akademik Çalışmalardan Örnekler

13:00 – 14:30

Moderatör: Mine Egbatan, Kırmızı Şemsiye Derneği

Mecburiyet Kapısı: Genelevden Sonra Ulus’ta Seks İşçiliğinin Mekansal Düzeni
Şenay Yılmaz, A.Ü. Kadın Çalışmaları Bölümü

“Seks Köleliğinden Seks İşçiliğine Cinsel Politika Tartışmaları”
Dr. Neriman Açıkalın, Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

“II. Abdülhamit Döneminde Seks İşçiliğinin Yasallaşması”
Doç. Dr. Ebru Boyar, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü

Türkiye’de son dönemde gerçekleştirilen ve seks işçiliği meselesini odağına alan çok az akademik çalışma bulunuyor. Bu çalışmaların gündeme taşınması ve verilerin değerlendirilmesi seks işçilerinin insan hakları mücadelesine katkı sunma potansiyeline sahiptir. Bu panelde, üç akademik çalışmayı gündeme taşıyor ve tartışıyoruz.
PANEL 2:

Nasıl Bir Yasal Mevzuat İstiyoruz?

14:45 – 16:00

Moderatör: Av. Nihan Erdoğan, Kırmızı Şemsiye Derneği

“İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Seks İşçileri”
Dr. Orhan Ersun Civan, A. Ü. Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD

“Hayat Kadınından İşçiliğe Ahlak ve Mevzuat Kıskacında Seks İşçileri”
Arş. Gör. Çağla Erdoğan, A. Ü. Hukuk Fakültesi iş ve Sosyal güvenlik Hukuku ABD

“Seks İşçilerine Yönelik Hak İhlalleri ve Mevzuat: Vakalar Bize Ne Anlatıyor?”
Muhtar Çokar, Genel Müdür, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı

Türkiye’de seks işçiliğini düzenleyen hangi yasalar bulunmaktadır? Seks işçiliği bir suç mudur? Suç ise neden suçtur; değilse hangi koşullarda değildir? Seks işçileri hangi yasaları istiyor? Var olan yasaların varsa yararları nelerdir? Seks işçilerini günümüzde hedef alan polis uygulamaları hangi hak ihlallerine yol açmaktadır? Nasıl bir mevzuat, seks işçilerinin insan hakları mücadelesine katkı sağlar? Bütün bu soruları konunun uzmanları ile tartışıyoruz.


PANEL 3:

Grup İçi Şiddet Deneyimleri: Nerede Hata Yapıyoruz?

16:15 – 17:15

Moderatör: Belgin Çelik, Kırmızı Şemsiye Derneği

Çisem, Şehnaz ve Ela anlatıyor…

Trans kadın seks işçileri ve aslında tüm seks işçileri arasında son günlerde daha da görünür hale gelen grup içi şiddetin sebepleri nelerdir? Grup içi şiddet deneyimleri seks işçilerinin gündelik hayatları boyunca maruz kaldıkları hak ihlallerinin neresinde duruyor? Bir seks işçisi, bir başka seks işçisini neden hedef alır? Bu sorunun çözümü nedir? Örgütlenme ve dayanışma tartışmalarının ortasında, seks işçilerinin kendi aralarında ortaya çıkan şiddet vakaları, mağdur trans kadın seks işçileri tarafından bu panelde konuşulacak.

Şunlar İlginizi Çekebilir...