KEİG Platformu Stratejik Dava Takip Atölyesi düzenlediKEİG Platformu tarafından düzenlenen Stratejik Dava Takip Atölyesi
20 Haziran’da İstanbul’da yapıldı. Antalya, Batman, Urfa, Bursa
ve İstanbul’dan avukatların katılımıyla düzenlenen atölyede stratejik
dava takibinin önemi ve yöntemleri tartışıldı.

İstanbul’da düzenlenen atölyeye daha önce de konuyla ilgili toplantıların
yapıldığı Antalya, Batman, Urfa ve Bursa illerinden 24 avukat katıldı. Tanışma
bölümünden sonra ilk oturum Av. Habibe Yılmaz Kayar’ın stratejik dava takibinin önemi, yöntemleri, dava takibi yapılacak vakaların özellikleri, içtihatlara yansıması ve stratejik dava örneklerine dair bilgiler içeren sunumu ile başladı. Sunum esnasında katılımcı avukatların takip ettikleri davalar üzerinden örnekler de tartışıldı.

İkinci oturumda Av. Filiz Aydın, grup çalışmasında tartışılacak örneklere ilişkin iç hukukta dayanak olabilecek ayrımcılık yasağı ile ilgili düzenlemeleri aktardı. KEİG Platformu’ndan Sibel Özen ise, Türkiye’nin taraf olduğu Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve İstanbul Sözleşmesi’ni etkili kullanabilmek ve CEDAW Komitesi’ne başvuru usulü konularını içeren bir sunum yaptı. Sunumların ardından grup çalışmasına geçildi. 6’şar kişiden oluşan gruplara ayrılan katılımcılar, çalışma hayatında kadına yönelik ayrımcılıkla ilgili 4 ayrı vaka üzerinden iç hukuktaki başvuru yollarını tüketip CEDAW Komitesi’ne başvuru yapmak üzerine tartışma yürüttü.

Son oturumda atölye değerlendirmesi yapılırken KEİG Platformu’nun dava takip çalışmasında birlikte neler yapılabileceği üzerine tartışıldı.

Şunlar İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.