KEİG Platformu 3. Genel Kurul Toplantısı, Nisan 2009, İstanbul

KEİG Platformu 3. Genel Kurul Toplantısı
17 Nisan 2009

Katılan örgütler: Antalya Kadın Dayanışma Derneği, Avcılar Kooperatifi, BEKEV, ÇEKEV, Çanakkale Kooperatifi, ELDER, EVKAD , GİKAD, İzmir Kadın Dayanışma, KİH YÇ, KADAV, KAMER, KEFA, KEİD, SOGEP, KADER, VAKAD, YAŞAMEVİ, Kadın Sendikacılar Grubu, KIRKÖRÜK.

Gündem
1- KEİG Platformu Politika Raporu –  Değerlendirme, yaygınlaştırılması, etkin tanıtımı ve savunuculuk çalışmaları
2- KEİG Platformu yeni dönem çalışmaları
3- KEİG Platformu üyelik

1- KEİG Platformu Politika Raporu

KEİG Platformu Politika Raporu açıklaması toplantısında kamu, yerel yönetim, basın, işveren ve işçi temsilcileri, odalar, meslek örgütleri temsilcileri katıldı. Toplantıyı 80 kişi izledi.

İstihdam artırma projelerindeki eğitimler güçlendirme eğitimleri ile desteklenmeli ve hükümet bu kadın istihdamını artırma amacını yukardan aşağıya sindirerek ve politikalarının içine yerleştirerek yürütmeli. Bütün kurumlarda bu konu izlenmeli, denetlenmeli.

Yanlış politikaları ortadan kaldıracak MEB uygulamaları gerekiyor. Bölgesel ihtiyaçlara ve bölgesel yapıya uygun olmalı.

BM KSK toplantısında Bakım Hizmetleri pahalıdır, 4’lü çözüm olmalı ve kaynak ayrılmalı önerildi.

Lizbon uyumunda Türkiye sorunlu taraf.

Esnek çalışma biçimini çözüm veya aldatmaca olarak gören farklı kabuller var.

Her kurum kendi ilinde toplantılar yapıp raporun tanıtımını yapabilir. Bu sayede kadın örgütleri arasında birlikte hareket etme olanağı yakalanabilir. Raporun değerlendirilmesi yapılırken iyi örnekler aktarılır. Her yapılanın bilgisi KEİG gruba yazılsın.

STK ve kamu kurumlarından randevu alarak raporu götürelim.

Yerel medyayı kullanalım.

İl istihdam kurullarına girmeyi talep edelim. Raporun kurulda görüşülmesini sağlayalım.

İl insan hakları kurullarına raporu götürebiliriz.

Ticaret ve Sanayi Odalarına götürebiliriz. Odaların kadın üyelerini artırmaları konusunda baskı oluşturabiliriz. Bu kurumlara gerektiği kadar vakit ayıralım.

TOBB kadın kurulları – dışlayıcı ve iş adamlarının eşleri ve kızlarından oluşuyor.- deşifre edelim.

Bakanlıklardan randevu alıp ziyaret edelim.

Milletvekilleri ile görüşmeler yapılmalı, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ziyaret edilmeli ve izleme yapması talep edilmeli.

Milletvekilleri ile STK’ların ortak çalışma grup toplantıları 21 ilde yapılıyor. Proje olarak uygulanıyor. Yerel sorunlar meclise taşınmış oluyor. KEİG raporu bu toplantılara taşınabilir.

Belediyelerle görüşülmeli. Belediyeler ile birlikte 6 ilde YEEP uygulandı. Eylem planlarına ve stratejik planlarına raporun entegre edilmesini öneririz. Rapor çerçeve öneri olarak kabul edilir ve eylem planlarına yerelleştirilir.

EKOSOK gibi toplantılarda raporu kullanmalıyız.

Ulusal eylem planına girmeli. Etkisi ölçülmeli.

Rapor güncellenmeli / her alt başlık ayrı bir rapor konusu olarak ele alınıp yazılmalı.

3-6 ayda bir politika önerilerini güncellememiz gerekir. .

Herkes kendi bölgesinde yapılabilir olanları öne alabilir.

İl genel meclisleri, il ve ilçe belediye meclisleri, Medya, STK, Kamu, İl istihdam kurulları, İl insan hakları kurulları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Bakanlıklar, Milletvekilleri ile toplantılar önerildi.

PROJELER

Projeleri bir bütün olarak görüp, ne sonuç elde edildi değerlendirip, erkek egemen yapılı kurumların dönüşmesi için ne yapmalı araştırmalıyız. Kadınlar kullanılıyor. Kadınlara sağlanan fayda kalıcı olması için bütünü gören bir metod geliştirip bunu ilgili taraflara iletmeliyiz. Değişim yaratmalıyız. Ayrıca, bütün projelere kadını gören, cinsiyet eşitliği içeren bir program yerleştirilmesini talep etmeliyiz.

Avcılar’daki kooperatifte 9 yıldır 3500 kadına ulaşıldı. Çalışmalarımızı projesiz yaptık. Mor Çatı’dan güçlenme danışmanlığı aldık. Kadınlara ekonomik destek için tasarruf havuzu oluşturduk, ihtiyacı olan o havuzdan kullanıyor. Her yıl ilgili konularda eğitimler yapıyoruz. Kadınlar aracılarla pazarlık yaparak iş alıyor. Projesiz de çalışmalarımız yürütebildik. Kooperatifi kuran 7 kadın tüm sorumluluğu aldı ve yolumuza devam ediyoruz. Proje parası yüzünden aramızda paylaşım sorunu yaşamadık.

Projelere dikkat etmek gerek. Proje sonuçlarının mevzuata girmesini sağlamalı.

Altan veya üstten gelen proje deneyimlerinin politikaya dönüştürülmesi gerekir. YEEP’ler birbirinin aynı, klişeye dönüştü bunların uygulanabilmesi için politikaya dönüştürülmesi gerekir.

2- KEİG Platformu yeni dönem çalışmaları

KEİG Platformu Politika Raporu bütün üyelerin katılımı ile yaygınlaştırılacak ve ilgili kurumların gündemine alınması sağlanacak.

KEİG web sitesi güncellenmeye devam edecek. KEİG grubun da web sitesine bilgi aktarması sağlanacak.

KEİG Platformu üye örgütlerinin çalışmalarının değerlendirilmesi ve deneyim aktarımı çalışması güncellenip grupta herkesle paylaşılacak.

KEİG 2009 yılı için yeni bir fon aramayacak. 2010 yılı için programı netleşince ve sekretaryayı yürütecek yeni kurum belirlenince proje hazırlayacak.

KEİG grubun destek ödemelerinin bütçeye gelmesi sağlanacak.

27 Mayıs İstanbul toplantısında KEİG buluşmasını gerçekleştirmeyi sağlayalım.

Kadın kurumlarının ortak politik sözü kullanmalarını nasıl sağlarız? İstihdam politikası nasıl kadın kurumlarının gündemine girecek?

Kadın örgütleri KEİG Platformu’nun hazırladığı raporu nasıl gündemlerine alabilir, kadın emeği ve istihdamı konusunda politik sözümüz nasıl yaygınlaşabilir.

Kadın örgütleri durumun farkında ama kadınlar farkında değil. Onlara nasıl ulaşabiliriz?

Genel anlamda ekonomik haklar kadın ve şiddet bağlamında da ele alınıyor, ama derinlemesine politika önerileri ele alınmıyordu. Artık daha fazla sayıda bu konu üzerinde durulunca gündeme girecektir. Kadın örgütleri politika önerilerini gündemine alınca sorunlu proje konuları da uygulamaya geçmeyecektir.

İnsani kalkınma olmadan ekonomik kalkınma söz konusu olamaz.

KEİG üye örgütleri 2 günlük atölye çalışması yaparak kadın emeği ve istihdamı konusunda derinlemesine çalışır sonra da herkes kendi bölgesinde kapsamlı toplantılar düzenler. Toplantılar için bir ortak sunum hazırlanırsa örgütlerin çalışmalarını kolaylaştırır.

Kadın emeği ve istihdamı çerçevesinde bir kampanya / sloganlar / içerik / eylem biçimleri

Mantı yapmak istemiyoruz!

8 Mart’ta emek göz ardı ediliyor!

3 çocuk doğur diyorsan kreşi de ver!

Yaşlı anneme bakacak mısın?

Kampanya kadın örgütlerinin alışık olduğu bir yöntem, yaratıcı, etkileyici bir politik çalışma olur. Yerel örgüler kendi bölgelerindeki dinamiklere uygun içerikte kampanyayı yürütür. (Tarımda istihdamın yoğun olduğu yerlerde içerik o yöne kayar) Çiftçi – Sen’in de katılımı sağlanır.

Görsel malzemeler çok etkileyici oluyor. Ücret farkına, sendikalı çalışan sayısına vurgu yapan afişler, el ilanları dikkat çeker.

Evdeki bakım emeğini de içeren bir kampanya feminist hareketle buluşur.

Kampanyanın bilgilendirme boyutunda iyi örnekleri kullanırız.

Kim nerede ne yaptı iyi bir araç olabilir. Neyi farklı yaptık açıklanmalı.

Denetleme mekanizmasını içermesini sağlamalıyız.

ARAŞTIRMALAR

Örgütlerin neler yaptığı hakkında bir araştırma / saha çalışması yapalım. Uygulamaların sonucunu kadın üzerindeki dönüşümleri izlemek ve değerlendirmek zor ama yapılması gereken bir araştırma.

Tatvan’da yürütülen kırsal kalkınma programı anket ile başladı. 1000 kişiyi kapsıyor.

Buca’da anket çalışması devam ediyor. Hem dernek tanıtılıyor hem de ihtiyaçlar saptanıyor. Ev eksenli çalışma buradan çıktı. Kooperatifleşme düşünüldü, ama kurumsallaşmanın zorlukları bu fikirden geri adım attırdı. Tekstil kolunda kadınlar üretim yapıyor. Fabrikalarda çalışmak istemiyorlar, zor geliyor.

Adana’da 6 bölgede (göç alan ve almayan mahallelerde yapıldı) şiddet konulu bir araştırma yapıldı. 1000 kişiyi içerdi. Bilgilendirme de yapılıyordu.

Kalkınma Ajansları

Kalkınma Ajansları eliyle alana sokulan projeler 26 ilde uygulanacak. Bu projelerin sosyal içermeyi kapsaması ve toplumsal cinsiyet perspektifi olması için kadın örgütlerinin kendi projelerinde uyguladığı güçlendirme programlarının sonuçları çok önemli. Sadece eğitim programları uygulayan projelerin bir sonuç vermediğini biliyoruz. Kamu ve diğer kurumların kadın ihtiyacını kavraması açısından kadın örgütlerinin proje değerlendirmelerine hızla gereksinimimiz var.

Kalkınma Ajansları hakkında Valilik sorumlu kurum. Kadınların ezilme ve hak ihlalini deşifre edeceğiz.

İŞKUR açtığı hibe programına bakım hizmetleri ve kadın güçlendirme çalışmalarını yerleştirdi. Kadın örgütlerinin çabaları ile bu sonuça vardık.

AB proje ihaleleri de artık bakanlıklar tarafından açılacak. Karşı olduğunuz kurumların açtığı ihalelere nasıl karışacak, nasıl müdahil olacaksınız.

3- KEİG Platformu üyelik

Bir kadın örgütlerinde seçici davranmamız gerekiyordu.

Sendikalar konusunu açmamız gerekiyor.

Sendikalar ‘erkek’ örgütler. Sendikaların çoğu bağımsızlıklarını yitirmiş durumdalar. Sendikaların politikalarını KEİG etkilemeli. Sendikalar, Konfederasyonlar doğrudan üye olunca sorun çıkacaksa sendikalı kadın grubuna kadın bakış açısına sahip kadınlar üye olur ve çalışmalara katılırlar.

Nasıl seçim yapacağız? Sendikalarda en çok iş üreten Hak-iş kapsamındakiler ama politikaları çok sorunlu, kadın haklarını temel almıyorlar.

Kadın sendikalar grubu çalışmalı.

Üye olmak isteyen örgütlere tekrar sorulur. Mayıs ayında yeni üyelerin gruba kabulu sağlanır.

Şunlar İlginizi Çekebilir...